Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Mobiteam à l’école: questions pour un Champion… mobilité !'.