Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Consultation d'unpermis d'exploitation'.