Voeg een widget toe

Om een widget toe te voegen aan Composition des cabinets du Bourgmestre, des Échevins et du Président du CPAS, kopieert en plakt u de volgende code in uw webpagina:

De widget zal er zo uit ziet: