Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Besluiten en documenten speeltuin Lageweg - Meetjeslandstraat'.