Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Aanwezigheden en presentiegelden huidige (aflopende) legislatuur'.

Overzicht 1ste kwartaal 2013
ig
rde


ie
de
d
e
e
s
nwez

li
is
a
a

e

rtal
rtal
m
a
 a
e
a
a
ie
w
ie

ld
ld
 g
w
om
s
s
e
ld
 k
 k
c
is
ls
e
is
ng
ge
ge
e
e
e
ge
 a
ds
ie
m
m
e
a
s
itti
nti
nti
id
ig
orig
is
orig
om
z
e
e
nti
 v
 ra
c
om

e
he
 v
e
m
 c
res
res
s
ig
nwez
ng
ng
ig
nta
om
re 
a
 p
 p
a
ni
c
de
ni
de
a
pre
a
e
e
n
nd
a
ig

nd
nd

nwez

k
k
m
e
te
m
on
a
a
ta
e
e
e
ren
ta
ta
 Aa
rr
in
rr
Naa
Rad
Bes
Th
Bijz
Ve
To
Afsta
Afsta
To
%
Aan
Ve
m
Ve
plus
Akbas Fatma
7
8
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
100,00%
0
0
0
Almaci Meyrem
6
6
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
80,00%
0
0
0
Annemans Gerolf
5
4
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
81,82%
0
0
0
Aydemir Leyla
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
Bachar Karim
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
Bastiaens Caroline
7
11
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
94,74%
0
0
0
Branders Mie
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
1
0
0
Chebaa Amimou 
7
8
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
100,00%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
6
0
0
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0
De Vos Saskia
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
Detiège Maya
5
0
0
0
0
5
0
0
  752,60
55,56%
0
0
0
Dewinter Filip
7
6
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
76,47%
0
0
0
Feyen Danny
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
Gantman André
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
Geets Lisa
5
12
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
89,47%
0
0
0
Giebens Joris
7
8
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
100,00%
0
0
0
Giveron Anne
7
10
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
100,00%
0
0
0
Goedtkindt Jean
7
10
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
100,00%
0
0
0
Hadermann Joke
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
Hosteaux Frank
7
8
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
100,00%
0
0
0
Janssen Patrick
7
11
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
94,74%
0
0
0
Kherbache Yasmine
7
4
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
52,38%
0
0
0
Klaps Johan
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
Laenens Koen
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
Leys Carine
7
11
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
94,74%
0
0
0
Loveniers Franky
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
Matushina Galina
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
Meirsman Danielle
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
Mertens Peter
7
6
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
86,67%
0
0
0
Piryns Freya
4
9
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
76,47%
0
0
0
Rochtus Dirk
7
11
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
94,74%
0
0
0
Talhaoui Fauzaya
5
5
0
0
0
10
0
0
 1 505,20
66,67%
0
0
0
Turan Güler
7
2
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
69,23%
0
0
0
Turtelboom Annemie
6
1
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
41,18%
0
0
0
Valkeniers Bruno
6
4
0
0
0
10
0
0
 1 505,20
76,92%
0
0
0
Van Aelst Vic
7
9
0
0
0
16
0
0
 2 408,32
94,12%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
7
4
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
84,62%
1
0
0
Van dermeersch Anke
7
4
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
73,33%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
van Gool Greet
5
10
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
78,95%
0
0
0
Van Osselaer Wim
7
8
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
100,00%
1
0
0
Vanbesien Wouter
7
9
0
0
0
16
0
0
 2 408,32
94,12%
0
0
0
Verbist Leen
6
12
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
85,71%
0
0
0
Voorhamme Robert
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0

Vrints Martine
7
12
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
0
0
0
Wassenberg Toon
7
14
0
0
0
21
0
0
 3 160,92
100,00%
2
0
0
304
405
0
0
0
709
0
0
 106 718,68
5
0
0

Overzicht 2de kwartaal 2013
To
Afsta
ta
Ve
Bes
Ve
a
Aan

nd
rr
rr
te
a
e
e
a
 p
ta
k
k
nd
Bijz
nta
res

e
e
Ve
Afsta
a
ni
ni
ig

e
To
a
ng
ng
e
on
ren
z
nti
nwez
 ra
Th
itti
ta
 v
 v
de
nd
ig
e
a
%
orig
a
e
ng
ge

 Aa
orig
ds
m
re 
de
 p
pre
ig
a
e
res
ld
 a
c
c
c
 c

nwez
e
e
om
om
om
om
 a
s
 k
a
ls
 k
e
a
e
a
nti
 g
w
w
nwez
nti

e
a
a
Naa
Rad
m
m
m
m
de
ig
rtal
rtal
is
is
is
is
e
e
e
ge
ge
he

plus
s
s
s
s
rde
m
m
e
li
e
e
n
ie
ie
ie
ie
ig
ld
ld
id
d
in


Akbas Fatma
4
9
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
81,25%
0
0
0
Almaci Meyrem
6
6
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
80,00%
0
0
0
Annemans Gerolf
4
2
0
0
0
6
0
0
  903,12
50,00%
0
0
0
Aydemir Leyla
6
13
1
0
0
20
0
0
 3 010,40
86,96%
0
0
0
Bachar Karim
6
14
0
0
0
20
0
0
 3 010,40
90,91%
0
0
0
Bastiaens Caroline
6
15
1
0
0
22
0
0
 3 311,44
95,65%
3
0
0
Branders Mie
6
15
0
0
0
21
0
0
 3 160,92
91,30%
2
0
0
Chebaa Amimou 
6
14
0
0
0
20
0
0
 3 010,40
95,24%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
5
0
0
0
0
5
0
0
  752,60
71,43%
0
0
0
De Vos Saskia
6
14
0
0
0
20
0
0
 3 010,40
90,91%
0
0
0
Detiège Maya
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
20,00%
0
0
0
Dewinter Filip
6
11
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
85,00%
1
0
0
Feyen Danny
6
16
1
0
0
23
0
0
 3 461,96
100,00%
1
0
0
Gantman André
6
13
1
0
0
20
0
0
 3 010,40
90,91%
0
0
0
Geets Lisa
6
15
1
0
0
22
0
0
 3 311,44
100,00%
0
0
0
Giebens Joris
6
12
1
0
0
19
0
0
 2 859,88
100,00%
1
0
0
Giveron Anne
6
11
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
94,44%
0
0
0
Goedtkindt Jean
6
11
1
0
0
18
0
0
 2 709,36
90,00%
0
0
0
Hadermann Joke
6
15
1
0
0
22
0
0
 3 311,44
100,00%
0
0
0
Hosteaux Frank
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
63,64%
1
0
0
Janssen Patrick
6
15
1
0
0
22
0
0
 3 311,44
95,65%
0
0
0
Kherbache Yasmine
4
4
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
32,00%
0
0
0
Klaps Johan
6
15
1
0
0
22
0
0
 3 311,44
91,67%
0
0
0
Laenens Koen
6
16
1
0
0
23
0
0
 3 461,96
95,83%
0
0
0
Leys Carine
6
15
1
0
0
22
0
0
 3 311,44
100,00%
3
0
0
Loveniers Franky
6
15
1
0
0
22
0
0
 3 311,44
100,00%
0
0
0
Matushina Galina
6
11
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
80,95%
1
0
0
Meirsman Danielle
6
17
0
0
0
23
0
0
 3 461,96
95,83%
1
0
0
Mertens Peter
3
9
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
66,67%
0
0
0
Piryns Freya
6
10
0
0
0
16
0
0
 2 408,32
84,21%
0
0
0
Rochtus Dirk
6
14
1
0
0
21
0
0
 3 160,92
100,00%
0
0
1
Talhaoui Fauzaya
6
8
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
82,35%
1
0
0
Turan Güler
2
2
0
0
0
4
0
0
  602,08
26,67%
0
0
0
Turtelboom Annemie
5
0
0
0
0
5
0
0
  752,60
25,00%
0
0
0
Valkeniers Bruno
6
4
0
0
0
10
0
0
 1 505,20
66,67%
0
0
0
Van Aelst Vic
5
7
1
0
0
13
0
0
 1 956,76
68,42%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
3
2
0
0
0
5
0
0
  752,60
35,71%
0
0
0
Van dermeersch Anke
5
8
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
72,22%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
6
15
0
0
0
21
0
0
 3 160,92
95,45%
0
0
0
van Gool Greet
3
12
1
0
0
16
0
0
 2 408,32
72,73%
1
0
0
Van Osselaer Wim
6
9
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
93,75%
0
0
0
Vanbesien Wouter
6
12
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
85,71%
0
0
0
Verbist Leen
6
16
0
0
0
22
0
0
 3 311,44
91,67%
0
0
0
Voorhamme Robert
3
16
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
79,17%
0
3
0

Vrints Martine
6
15
1
0
0
22
0
0
 3 311,44
100,00%
0
0
0
Wassenberg Toon
6
19
0
0
0
25
0
0
 3 763,00
96,15%
4
0
0
242
497
17
0
0
756
0
0
 113 793,12
20
3
1

Overzicht 3de kwartaal 2013
Ve
Bes
Aan
Ve
Afsta
rr
rr
te
ta
e
e
k
k
nd
Bijz

e
e
Ve
To
Afsta
a
ni
ni
ig
nd
ta
To
a
ng
ng
e
on
ren
 p
nwez
 ra
Th
a
ta
 v
 v
de
nd
ig

res
a
%
orig
a
e
a

 Aa
orig
ds
m
re 
de
a
 p
e
pre
ig
a
nta
res
nti
 a
c
c
c
 c
nwez
e
e
om
om
om
om

s
 k
a
e
ls
 k
z
e
e
a
 g
w
itti
nti
ge
nti
w
nwez
e
a
a
Naa
Rad
m
m
m
m
de
ld
ig
rtal
rtal
is
is
is
is
ng
e
e
e
ge
 a
ge
he

plus
s
s
s
s
rde
m
m
e
e
a
li
e
e
n
ie
ie
ie
ie
ig

ld

ld
id
d
in


Akbas Fatma
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
100,00%
0
0
0
Almaci Meyrem
2
2
0
0
0
4
0
0
  602,08
66,67%
0
0
0
Annemans Gerolf
2
2
0
0
0
4
0
0
  602,08
100,00%
0
0
0
Aydemir Leyla
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
87,50%
0
0
0
Bachar Karim
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Bastiaens Caroline
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
75,00%
0
0
0
Branders Mie
2
7
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
100,00%
0
0
0
Chebaa Amimou 
2
3
0
0
0
5
0
0
  752,60
55,56%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
50,00%
0
0
0
De Vos Saskia
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Detiège Maya
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Dewinter Filip
2
1
0
0
0
3
0
0
  451,56
42,86%
0
0
0
Feyen Danny
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Gantman André
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
75,00%
0
0
0
Geets Lisa
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Giebens Joris
1
4
0
0
0
5
0
0
  752,60
83,33%
0
0
0
Giveron Anne
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
100,00%
0
0
0
Goedtkindt Jean
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
100,00%
0
0
0
Hadermann Joke
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
25,00%
0
0
0
Hosteaux Frank
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
50,00%
0
0
0
Janssen Patrick
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Kherbache Yasmine
2
1
0
0
0
3
0
0
  451,56
33,33%
0
0
0
Klaps Johan
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Laenens Koen
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Leys Carine
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Loveniers Franky
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Matushina Galina
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Meirsman Danielle
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
3
0
0

Mertens Peter
2
2
0
0
0
4
0
0
  602,08
66,67%
0
0
0
Piryns Freya
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
100,00%
0
0
0
Rochtus Dirk
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Talhaoui Fauzaya
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
100,00%
0
0
0
Turan Güler
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
40,00%
0
0
0
Turtelboom Annemie
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
28,57%
0
0
0
Valkeniers Bruno
0
2
0
0
0
2
0
0
  301,04
40,00%
0
0
0
Van Aelst Vic
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
100,00%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
2
2
0
0
0
4
0
0
  602,08
80,00%
0
0
0
Van dermeersch Anke
2
2
0
0
0
4
0
0
  602,08
66,67%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
van Gool Greet
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Van Osselaer Wim
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
100,00%
0
0
0
Vanbesien Wouter
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0
Verbist Leen
2
7
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
100,00%
0
0
0
Vereecken Kevin
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
100,00%
0
0
0
Voorhamme Robert
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Vrints Martine
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
0
Wassenberg Toon
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
77,78%
1
0
0
85 179
0
0
0
264
0
0
 39 737,28
4
0
0

Overzicht 4de kwartaal 2013


ie
d
e
e
s

li
is
a

e

rtal
rtal
m
 a
e
a
a
ie
w
ie

ld
ld
 g
w
om
s
s
e
ld
 k
 k
c
is
ls
e
is
ng
ge
ge
e
e
e
ge
 a
ds
ie
m
m
e
a
s
itti
nti
nti
id
ig
orig
is
orig
om
z
e
e
nti
 v
 ra
c
om

e
he
 v
e
m
 c
res
res
s
ig
nwez
ng
ng
ig
nta
om
re 
a
 p
 p
a
ni
c
de
ig
ni
de
a
pre
a
e
e
n
nd
a
ig

nd
nd

nwez

k
k
m
e
te
m
on
a
a
ta
e
e
e
ren
ta
nwez
rde
ta
rr
rr
a
 Aa
in
Naa
Rad
Bes
Th
Bijz
Ve
To
a
Afsta
Afsta
de
To
%
Aan
Ve
m
Ve
plus
Akbas Fatma
3
7
2
0
0
12
0
0
 1 806,24
63,16%
0
0
0
Almaci Meyrem
6
5
3
0
0
14
0
1
 2 107,28
73,68%
0
0
0
Annemans Gerolf
3
4
1
0
0
8
0
0
 1 204,16
53,33%
0
0
0
Avonts Dirk
7
5
2
0
0
14
0
1
 2 107,28
93,33%
0
0
0
Aydemir Leyla
6
12
2
0
0
20
0
0
 3 010,40
86,96%
0
0
0
Bachar Karim
6
11
4
0
0
21
0
0
 3 160,92
91,30%
0
0
0
Bastiaens Caroline
7
9
3
0
0
19
0
1
 2 859,88
82,61%
0
0
0
Branders Mie
6
14
3
0
0
23
0
0
 3 461,96
92,00%
0
0
0
Chebaa Amimou 
7
11
2
0
0
20
0
1
 3 010,40
80,00%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
4
0
0
0
0
4
0
0
  602,08
36,36%
0
0
0
Detiège Maya
0
1
0
0
0
1
0
0
  150,52
7,69%
4
0
0
Dewinter Filip
7
8
2
0
0
17
0
1
 2 558,84
80,95%
0
0
0
Feyen Danny
7
12
3
0
0
22
0
1
 3 311,44
95,65%
0
0
0
Gantman André
7
11
3
0
0
21
0
1
 3 160,92
91,30%
0
0
0
Geets Lisa
7
12
4
0
0
23
0
1
 3 461,96
100,00%
0
0
0
Giebens Joris
6
8
4
0
0
18
0
0
 2 709,36
94,74%
1
0
0
Giveron Anne
6
10
2
0
0
18
0
0
 2 709,36
85,71%
0
0
0
Goedtkindt Jean
7
9
4
0
0
20
0
1
 3 010,40
95,24%
0
0
0
Hadermann Joke
4
0
0
0
0
4
0
0
  602,08
19,05%
0
0
0
Hosteaux Frank
3
0
2
0
0
5
0
0
  752,60
45,45%
0
0
0
Janssen Patrick
7
11
3
0
0
21
0
1
 3 160,92
91,30%
0
0
0
Kherbache Yasmine
4
2
3
0
0
9
0
0
 1 354,68
36,00%
0
0
0

Klaps Johan
7
10
4
0
0
21
0
1
 3 160,92
91,30%
0
0
0
Laenens Koen
7
12
4
0
0
23
0
1
 3 461,96
100,00%
0
0
0
Leys Carine
7
12
4
0
0
23
0
1
 3 461,96
100,00%
0
0
0
Loveniers Franky
7
12
4
0
0
23
0
1
 3 461,96
100,00%
0
0
0
Matushina Galina
7
12
3
0
0
22
0
1
 3 311,44
95,65%
0
0
0
Meirsman Danielle
7
12
4
0
0
23
0
1
 3 461,96
100,00%
3
0
0
Mertens Peter
7
3
3
0
0
13
0
1
 1 956,76
68,42%
0
0
0
Piryns Freya
0
5
1
0
0
6
0
0
  903,12
100,00%
0
0
0
Rochtus Dirk
7
12
1
0
0
20
0
1
 3 010,40
86,96%
0
0
0
Talhaoui Fatima
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
100,00%
0
0
0
Talhaoui Fauzaya
7
6
3
0
0
16
0
1
 2 408,32
84,21%
0
0
0
Turan Güler
5
2
0
0
0
7
0
1
 1 053,64
41,18%
0
0
0
Turtelboom Annemie
5
0
0
0
0
5
0
0
  752,60
23,81%
0
0
0
Valkeniers Bruno
6
4
3
0
0
13
0
0
 1 956,76
76,47%
1
0
0
Van Aelst Vic
6
5
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
52,38%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
3
0
1
0
0
4
0
0
  602,08
23,53%
0
0
0
Van dermeersch Anke
6
7
3
0
0
16
0
1
 2 408,32
84,21%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
7
12
4
0
0
23
0
1
 3 461,96
100,00%
0
0
0
van Gool Greet
7
10
0
0
0
17
0
1
 2 558,84
73,91%
0
0
0
Van Osselaer Wim
6
7
4
0
0
17
0
1
 2 558,84
89,47%
0
0
0
Vanbesien Wouter
3
3
3
0
0
9
0
0
 1 354,68
42,86%
0
0
0
Verbist Leen
7
14
4
0
0
25
0
1
 3 763,00
100,00%
0
0
0
Vereecken Kevin
7
12
4
0
0
23
0
1
 3 461,96
100,00%
1
0
0
Voorhamme Robert
7
11
3
0
0
21
0
1
 3 160,92
91,30%
0
0
0
Vrints Martine
7
12
4
0
0
23
0
1
 3 461,96
100,00%
0
0
0
Wassenberg Toon
6
11
3
0
0
20
0
1
 3 010,40
80,00%
1
0
0
273
368
119
0
0
760
0
29
 114 395,20
11
0
0

Overzicht 1ste kwartaal 2014
V
B
A
V
e

e
e
a
r
r
s
A
n
r
r
te
fs
ta
e
e
k
k
n
ta
l
e
e
d
B
V
T
A
 a
n
n
i
i
o
fs
n
i
g
jz
e
ta
d
T
a
in
n
e
o
re
ta
 
o
n
g
g
 
T
a
p
ta
w
r
n
n
n
 
 v
a
h
d
i

r
v
d
e
a
%
e
o
a
e
e
g
a
s
l
 
z
o
r
d
m
r
d
a
 p
e
 p
A
ig
ri
i
s
a
e
e
n
r
n
r
a
 
g
g
c
c
 c
 c
ta
e
ti
e
n
a
e
e
o
o
o
o
l
s
s
 
a
e
w
ls
 k
k
m
m
m
m
 z
e
e
a
w
i
n
g
n
e
 
w
n
tti
g
ti
e
ti
z
a
a
N
R
m
m
m
m
w
e
e
d
ld
e
ig
e
r
r
a
a
i
ta
s
is
is
is
n
e
g
e
 
g
h
n
ta
p
a
d
s
s
s
s
g
z
e
r
a
e
e
 
m
l
l
l
m
e
e
d
a
l
e
u
e
n
ie
ie
ie
ie
ig
n
ld
e
n
ld
id
id
in
n
s
n
 
 
 
 
Akbas Fatma
3
12
1
0
0
16
0
0
 2 408,32
94,12%
0
0
0
Almaci Meyrem
3
4
1
0
0
8
0
0
 1 204,16
47,06%
0
0
0
Annemans Gerolf
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
63,64%
0
0
0
Avonts Dirk
0
4
0
0
0
4
0
0
  602,08
80,00%
0
0
0
Aydemir Leyla
4
17
1
0
0
22
0
0
 3 311,44
95,65%
0
0
0
Bachar Karim
3
17
1
0
0
21
0
0
 3 160,92
91,30%
0
0
0
Bastiaens Caroline
4
13
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
73,91%
0
0
0
Branders Mie
4
20
1
0
0
25
0
0
 3 763,00
96,15%
0
0
0
Chebaa Amimou 
4
17
0
0
0
21
0
0
 3 160,92
80,77%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
60,00%
0
0
0
Detiège Maya
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
12,50%
0
0
0
Dewinter Filip
4
8
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
60,00%
0
0
0
Feyen Danny
4
18
1
0
0
23
0
0
 3 461,96
100,00%
0
0
0
Gantman André
4
14
1
0
0
19
0
0
 2 859,88
82,61%
0
0
0
Geets Lisa
4
16
1
0
0
21
0
0
 3 160,92
91,30%
1
0
0
Giebens Joris
4
11
1
0
0
16
0
0
 2 408,32
94,12%
0
0
0
Giveron Anne
4
10
1
0
0
15
0
0
 2 257,80
75,00%
0
0
0
Goedtkindt Jean
4
15
1
0
0
20
0
0
 3 010,40
100,00%
0
0
0
Hosteaux Frank
4
0
1
0
0
5
0
0
  752,60
100,00%
1
0
0
Janssen Patrick
3
18
1
0
0
22
0
0
 3 311,44
95,65%
0
0
0
Kherbache Yasmine
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
11,54%
0
0
0
Klaps Johan
4
18
1
0
0
23
0
0
 3 461,96
100,00%
0
0
0
Laenens Koen
4
16
1
0
0
21
0
0
 3 160,92
91,30%
0
0
0
Leys Carine
4
17
1
0
0
22
0
0
 3 311,44
95,65%
1
0
0
Loveniers Franky
4
12
1
0
0
17
0
0
 2 558,84
73,91%
0
0
0
Matushina Galina
4
18
1
0
0
23
0
0
 3 461,96
100,00%
0
0
0
Meirsman Danielle
4
18
1
0
0
23
0
0
 3 461,96
100,00%
5
0
0
Mertens Peter
4
2
0
0
0
6
0
0
  903,12
35,29%
0
0
0
Piryns Freya
4
10
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
93,33%
0
0
0
Rochtus Dirk
4
11
1
0
0
16
0
0
 2 408,32
69,57%
0
0
0
Talhaoui Fatima
4
18
1
0
0
23
0
0
 3 461,96
100,00%
0
0
0

Talhaoui Fauzaya
4
9
1
0
0
14
0
0
 2 107,28
82,35%
0
0
0
Turan Güler
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
21,43%
0
0
0
Turtelboom Annemie
4
0
0
0
0
4
0
0
  602,08
20,00%
0
0
0
Valkeniers Bruno
4
6
1
0
0
11
0
0
 1 655,72
78,57%
0
0
0
Van Aelst Vic
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
10,00%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
42,86%
0
0
0
Van dermeersch Anke
4
5
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
52,94%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
4
18
1
0
0
23
0
0
 3 461,96
100,00%
0
0
0
van Gool Greet
4
15
1
0
0
20
0
0
 3 010,40
86,96%
0
0
0
Van Osselaer Wim
4
12
1
0
0
17
0
0
 2 558,84
100,00%
1
0
0
Vanbesien Wouter
3
4
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
35,00%
0
0
0
Verbist Leen
4
21
1
0
0
26
0
0
 3 913,52
100,00%
0
0
0
Vereecken Kevin
3
18
1
0
0
22
0
0
 3 311,44
95,65%
0
0
0
Voorhamme Robert
3
17
0
0
0
20
0
0
 3 010,40
86,96%
0
0
0
Vrints Martine
4
18
1
0
0
23
0
0
 3 461,96
100,00%
0
0
0
Wassenberg Toon
4
19
1
0
0
24
0
0
 3 612,48
92,31%
1
0
0
165
525
30
0
0
720
0
0
 108 374,40
10
0
0

Overzicht 2de kwartaal 2014
V
B
A
V
e

e
e
a
r
r
s
A
n
r
r
t
e
e
e
fs
t
k
k
n
t
a
l

e
e
d
B
V
T
A
a
 a
n
n
i
i
o
n
i
g
j
f
zo
e
t
s
d
T
a
in
n
e
re
a
t
 
o
n
g
g
 
T
a
a
p
t
w
r
n
n
n
a
 
 v
a
h
d
i

re
a
%
e
v
o
a
e
e
g
a
d
s
l
o
 
zi
r
d
m
r
d
a
 p
e
 p
A
g
ri
i
s
a
e
e
n
r
n
r
a
g
 
g
c
c
 c
 c
ta
e
t
e
n
a
e
e
o
o
o
o
l
s
ie
s
w
ls
 k
 k
m
m
m
m
a
 zi
e
e
a
n
g
n
e
 g
w
w
m
n
t
t
e
t
zi
a
a
N
R
m
m
m
t
w
e
i
ie
d
ld
ie
g
e
r
r
a
a
is
is
i
t
s
is
n
g
e
 
g
h
n
t
m
a
p
a
a
d
e
s
s
s
s
g
e
r
a
e
 
l
l
l
m
e
zi
e
d
a
e
l
e
u
e
n
ie
ie
ie
ie
g
n
ld
e
n
ld
id
id
in
n
s
n
 
 
 
 
Akbas Fatma
2
10
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
85,71%
0
0
0
Almaci Meyrem
3
3
0
0
0
6
0
0
  903,12
42,86%
1
0
0
Annemans Gerolf
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
60,00%
0
0
0
Aydemir Leyla
4
16
0
0
0
20
0
0
 3 010,40 100,00%
0
0
0
Bachar Karim
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
85,00%
0
0
0
Bastiaens Caroline
4
4
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
40,00%
1
0
0
Branders Mie
4
19
0
0
0
23
0
0
 3 461,96 100,00%
0
0
0
Chebaa Amimou 
4
3
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
30,43%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
75,00%
0
0
0
Detiège Maya
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
28,57%
0
0
0
Dewinter Filip
4
7
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
64,71%
0
0
0
Feyen Danny
4
21
0
0
0
25
0
0
 3 763,00 100,00%
0
0
0
Gantman André
4
9
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
65,00%
0
0
0
Geets Lisa
4
15
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
95,00%
0
0
0
Giebens Joris
4
12
0
0
0
16
0
0
 2 408,32 100,00%
1
0
0
Giveron Anne
4
12
0
0
0
16
0
0
 2 408,32
94,12%
0
0
0
Goedtkindt Jean
4
18
0
0
0
22
0
0
 3 311,44 100,00%
0
0
0
Hosteaux Frank
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
75,00%
2
1
0
Janssen Patrick
4
15
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
86,36%
0
0
0
Kherbache Yasmine
3
6
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
39,13%
0
0
0
Klaps Johan
4
14
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
81,82%
0
0
0
Laenens Koen
4
18
0
0
0
22
0
0
 3 311,44 100,00%
0
0
0
Leys Carine
4
14
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
90,00%
0
0
0
Loveniers Franky
4
14
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
90,00%
0
0
0
Matushina Galina
4
13
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
85,00%
0
0
0
Meirsman Danielle
4
17
0
0
0
21
0
0
 3 160,92
95,45%
4
0
0
Mertens Peter
2
1
0
0
0
3
0
0
  451,56
18,75%
0
0
0
Piryns Freya
4
8
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
70,59%
0
0
0
Rochtus Dirk
1
11
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
60,00%
0
0
0
Talhaoui Fatima
3
11
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
70,00%
0
0
0

Talhaoui Fauzaya
4
7
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
78,57%
0
0
0
Turan Güler
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
15,38%
0
0
0
Turtelboom Annemie
4
3
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
41,18%
1
0
0
Valkeniers Bruno
4
5
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
69,23%
0
0
0
Van Aelst Vic
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
60,00%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Van dermeersch Anke
4
4
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
50,00%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
4
11
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
75,00%
0
0
0
van Gool Greet
4
13
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
85,00%
0
0
0
Van Osselaer Wim
4
9
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
92,86%
0
0
0
Vanbesien Wouter
1
3
0
0
0
4
0
0
  602,08
21,05%
0
0
0
Verbist Leen
3
17
0
0
0
20
0
0
 3 010,40
86,96%
0
0
0
Vereecken Kevin
3
15
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
90,00%
0
0
0
Voorhamme Robert
4
13
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
77,27%
0
0
0
Vrints Martine
3
19
0
0
0
22
0
0
 3 311,44
95,65%
0
0
0
Wassenberg Toon
4
10
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
56,00%
0
0
0
153
442
0
0
0
595
0
0
 89 559,40
10
1
0

Overzicht 3de kwartaal 2014
Ve
Bes
Aan
Ve
Afsta
rr
rr
te
ta
e
e
k
k
nd
Bijz

e
e
Ve
To
Afsta
a
ni
ni
ig
nd
ta
To
a
ng
ng
e
on
ren
 p
nwez
 ra
Th
a
ta
 v
 v
de
nd
ig

res
a
%
orig
a
e
a

 Aa
orig
ds
m
re 
de
a
 p
e
pre
ig
a
nta
res
nti
 a
c
c
c
 c
nwez
e
e
om
om
om
om

s
 k
a
e
ls
 k
z
e
e
a
 g
w
itti
nti
ge
nti
w
nwez
e
a
a
Naa
Rad
m
m
m
m
de
ld
ig
rtal
rtal
is
is
is
is
ng
e
e
e
ge
 a
ge
he

plus
s
s
s
s
rde
m
m
e
e
a
li
e
e
n
ie
ie
ie
ie ig

ld

ld
id
d
in


Akbas Fatma
2
3
0
0
0
5
0
0
  752,60
83,33%
0
0
0
Almaci Meyrem
3
3
0
0
0
6
0
0
  903,12
100,00%
0
0
1
Annemans Gerolf
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
50,00%
0
0
0
Aydemir Leyla
3
6
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
112,50%
0
0
1
Bachar Karim
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12
75,00%
0
0
0
Bastiaens Caroline
3
5
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
1
Branders Mie
3
7
0
0
0
10
0
0
 1 505,20
111,11%
0
0
1
Chebaa Amimou 
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
22,22%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
100,00%
0
0
1
Detiège Maya
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
66,67%
0
0
1
Dewinter Filip
3
4
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
100,00%
0
0
1
Feyen Danny
2
7
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
100,00%
0
0
0
Gantman André
3
3
0
0
0
6
0
0
  903,12
75,00%
0
0
1
Geets Lisa
3
6
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
112,50%
0
0
1
Giebens Joris
3
4
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
116,67%
0
0
1
Giveron Anne
3
5
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
114,29%
0
0
1
Goedtkindt Jean
3
5
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
1
Homans Liesbeth
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
50,00%
0
0
0
Hosteaux Frank
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
50,00%
0
0
1
Janssen Patrick
3
6
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
112,50%
1
0
1
Kherbache 
3
4
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
77,78%
0
0
1
Yasmine
Klaps Johan
3
6
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
112,50%
0
0
1
Laenens Koen
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
87,50%
0
0
1
Leys Carine
3
6
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
112,50%
0
0
1
Loveniers Franky
3
5
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
100,00%
0
0
1
Matushina Galina
3
6
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
112,50%
0
0
1
Meirsman Danielle
3
6
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
112,50%
3
0
1
Mertens Peter
3
2
0
0
0
5
0
0
  752,60
83,33%
0
0
1
Piryns Freya
3
5
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
114,29%
0
0
1
Rochtus Dirk
2
3
0
0
0
5
0
0
  752,60
62,50%
0
0
1

Talhaoui Fatima
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
75,00%
0
0
1
Talhaoui Fauzaya
3
3
0
0
0
6
0
0
  903,12
100,00%
0
0
1
Turan Güler
2
1
0
0
0
3
0
0
  451,56
60,00%
0
0
1
Turtelboom 
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
28,57%
0
0
1
Annemie
Valkeniers Bruno
2
2
0
0
0
4
0
0
  602,08
80,00%
0
0
1
Van Aelst Vic
2
2
0
0
0
4
0
0
  602,08
100,00%
0
0
1
Van Brempt 
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
60,00%
0
0
1
Kathleen
Van dermeersch 
3
4
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
116,67%
0
0
1
Anke
Van Esbroeck 
3
6
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
112,50%
0
0
1
Martijn
van Gool Greet
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
37,50%
0
0
1
Van Osselaer Wim
3
4
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
116,67%
0
0
1
Vanbesien Wouter
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0
Verbist Leen
3
6
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
100,00%
0
0
1
Vereecken Kevin
3
6
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
112,50%
0
0
1
Voorhamme Robert
3
6
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
112,50%
0
0
1
Vrints Martine
3
7
0
0
0
10
0
0
 1 505,20
111,11%
1
0
1
Wassenberg Toon
3
5
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
88,89%
0
0
1
121 177
0
0
0 298
0
0
 44 854,96
5
0
40

Overzicht 4de kwartaal 2014
G
Ve
Bes
e
Aan
Ve
e

Afsta
rr
rr
te
e
of 
ta
e
k

k
nd
Bijz

e
e
Ve
To
a
a
ni
ni
ig
fs
nd
ta
To
a
ng
ng
e
on
ren
ta
 p
nwez
 ra
Th
a
ta
 v
 v
de
nd
ig

res
a
%
orig
a
e
a

 Aa
orig
ds
m
re 
de
a
 p
e
pre
ig
a
nta
res
nti
 a
c
c
c
 c
nwez
e
e
om
om
om
om

s
 k
a
e
ls
 k
z
e
e
a
 g
w
itti
nti
ge
nti
w
nwez
e
a
a
Naa
Rad
m
m
m
m
de
ld
ig
rtal
rtal
is
is
is
is
ng
e
e
e
ge
 a
ge
he

plus
s
s
s
s
rde
m
m
e
e
a
li
e
e
n
ie
ie
ie
ie
ig

ld

ld
id
d
in


Akbas Fatma
5
7
4
0
0
16
0
0
 2 408,32
84,21%
0
0
0
Almaci Meyrem
2
3
2
0
0
7
0
0
 1 053,64
41,18%
0
0
0
Annemans Gerolf
0
2
0
0
0
2
0
0
  301,04
13,33%
0
0
0
Aydemir Leyla
5
12
6
0
0
23
1
0
 3 311,44
100,00%
0
0
0
Bachar Karim
3
12
5
0
0
20
0
0
 3 010,40
86,96%
0
0
0
Bastiaens Caroline
5
10
4
0
0
19
0
0
 2 859,88
82,61%
2
0
0
Branders Mie
5
11
2
0
0
18
0
0
 2 709,36
81,82%
0
0
0
Chebaa Amimou 
5
7
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
50,00%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
27,27%
0
0
0
Detiège Maya
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
15,38%
0
0
0
Dewinter Filip
5
4
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
42,86%
0
0
0
Feyen Danny
5
14
4
0
0
23
0
0
 3 461,96
92,00%
0
0
0
Gantman André
5
8
3
0
0
16
0
0
 2 408,32
69,57%
0
0
0
Geets Lisa
5
12
3
0
0
20
0
0
 3 010,40
86,96%
2
0
0
Giebens Joris
5
12
6
0
0
23
1
0
 3 311,44
100,00%
0
0
0
Giveron Anne
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
38,10%
0
0
0
Goedtkindt Jean
5
12
7
0
0
24
1
0
 3 461,96
104,35%
0
0
1
Homans Liesbeth
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
27,27%
0
0
0
Janssen Patrick
5
12
5
0
0
22
0
0
 3 311,44
95,65%
0
0
0
Kherbache Yasmine
5
4
3
0
0
12
0
0
 1 806,24
48,00%
0
0
0
Klaps Johan
5
6
5
0
0
16
1
0
 2 257,80
69,57%
0
0
0
Laenens Koen
5
11
5
0
0
21
0
0
 3 160,92
91,30%
1
0
0
Leys Carine
4
12
6
0
0
22
1
0
 3 160,92
95,65%
0
0
0
Loveniers Franky
4
12
6
0
0
22
1
0
 3 160,92
95,65%
0
0
0
Matushina Galina
5
10
5
0
0
20
0
0
 3 010,40
86,96%
0
0
0
Meirsman Danielle
5
12
6
0
0
23
1
0
 3 311,44
100,00%
4
0
0
Mertens Peter
4
3
1
0
0
8
0
0
 1 204,16
44,44%
0
0
0
Piryns Freya
5
10
3
0
0
18
0
0
 2 709,36
85,71%
0
0
0
Rochtus Dirk
5
6
4
0
0
15
0
0
 2 257,80
65,22%
0
0
0
Talhaoui Fatima
4
12
4
0
0
20
0
0
 3 010,40
86,96%
0
0
0

Talhaoui Fauzaya
5
8
4
0
0
17
0
0
 2 558,84
89,47%
0
0
0
Turan Güler
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
35,29%
0
0
0
Turtelboom Annemie
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
14,29%
0
0
0
Valkeniers Bruno
4
3
3
0
0
10
0
0
 1 505,20
58,82%
0
0
0
Van Aelst Vic
4
2
0
0
0
6
0
0
  903,12
40,00%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
0
1
1
0
0
2
0
0
  301,04
11,76%
0
0
0
Van dermeersch Anke
5
6
5
0
0
16
0
0
 2 408,32
84,21%
0
0
0
Van Duppen Dirk
4
4
2
0
0
10
0
0
 1 505,20
62,50%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
5
12
4
0
0
21
0
0
 3 160,92
91,30%
1
0
0
van Gool Greet
2
12
3
0
0
17
0
0
 2 558,84
73,91%
1
0
0
Van Osselaer Wim
4
7
5
0
0
16
0
0
 2 408,32
84,21%
0
0
0
Vanbesien Wouter
3
7
0
0
0
10
0
0
 1 505,20
52,63%
0
0
0
Verbist Leen
5
14
5
0
0
24
1
0
 3 461,96
96,00%
0
0
0
Vereecken Kevin
4
11
5
0
0
20
0
0
 3 010,40
86,96%
0
0
0
Voorhamme Robert
2
3
3
0
0
8
0
0
 1 204,16
34,78%
0
0
0
Vrints Martine
5
14
6
0
0
25
1
0
 3 612,48
100,00%
1
0
0
Wassenberg Toon
4
10
5
0
0
19
1
0
 2 709,36
76,00%
0
0
0
187
360
150
0
0
697
10
0
 103 407,24
12
0
1

Overzicht 1ste kwartaal 2015
To
Afsta
ta
G
Ve
Bes
Ve
a
e
Aan

e
nd

rr
rr
te
a
e
e
a
of 
 p
ta
k
k
nd
Bijz
nta
res

e
e
Ve
a
a
ni
ni
ig

fs
e
To
a
ng
ng
e
on
ren
z
ta
nti
nwez
 ra
Th
itti
ta
 v
 v
de
nd
ig
e
a
%
orig
a
e
ng
ge

 Aa
orig
ds
m
re 
de
 p
pre
ig
a
e
res
ld
 a
c
c
c
 c

nwez
e
e
om
om
om
om
 a
s
 k
a
ls
 k
e
e
a
nti
a
nti
 g
w
w
nwez

e
a
a
Naa
Rad
m
m
m
m
de
ig
rtal
rtal
is
is
is
is
e
e
e
ge
ge
he

plus
s
s
s
s
rde
m
m
e
li
e
e
n
ie
ie
ie
ie
ig
ld
ld
id
d
in


Akbas Fatma
3
9
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
92,31%
0
0
0
Almaci Meyrem
1
3
0
0
0
4
0
0
  602,08
66,67%
0
0
0
Annemans Gerolf
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
77,78%
0
0
0
Aydemir Leyla
3
17
0
0
0
20
0
0
 3 010,40 100,00%
0
0
0
Bachar Karim
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
89,47%
0
0
0
Bastiaens Caroline
3
10
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
61,90%
1
0
0
Branders Mie
3
10
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
92,86%
0
0
0
Chebaa Amimou 
3
15
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
90,00%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
60,00%
0
0
0
Detiège Maya
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
33,33%
0
0
0
Dewinter Filip
3
5
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
47,06%
0
0
0
Feyen Danny
3
22
0
0
0
25
0
0
 3 763,00 100,00%
1
0
0
Gantman André
1
6
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
31,82%
0
0
0
Geets Lisa
3
15
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
94,74%
0
0
0
Giebens Joris
3
18
0
0
0
21
0
0
 3 160,92 100,00%
1
0
0
Giveron Anne
3
9
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
70,59%
0
0
0
Goedtkindt Jean
3
17
0
0
0
20
0
0
 3 010,40 100,00%
0
0
0
Homans Liesbeth
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
66,67%
0
0
0
Janssen Patrick
3
17
0
0
0
20
0
0
 3 010,40 100,00%
2
0
0
Kastit Ikrame
2
2
0
0
0
4
0
0
  602,08
80,00%
1
0
0
Kherbache Yasmine
3
5
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
34,78%
0
0
0
Klaps Johan
3
17
0
0
0
20
0
0
 3 010,40
95,24%
1
0
0
Laenens Koen
3
17
0
0
0
20
0
0
 3 010,40 100,00%
0
0
0
Leys Carine
3
13
0
0
0
16
0
0
 2 408,32
80,00%
1
0
0
Loveniers Franky
3
18
0
0
0
21
0
0
 3 160,92
95,45%
0
0
0
Matushina Galina
3
15
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
90,00%
0
0
0
Meirsman Danielle
3
18
0
0
0
21
0
0
 3 160,92 100,00%
4
0
0
Mertens Peter
3
4
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
58,33%
0
0
0
Piryns Freya
3
7
0
0
0
10
0
0
 1 505,20
62,50%
0
0
0
Rochtus Dirk
3
10
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
65,00%
0
0
0

Talhaoui Fatima
3
15
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
94,74%
0
0
0
Talhaoui Fauzaya
3
10
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
92,86%
0
0
0
Turan Güler
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
27,27%
0
0
0
Turtelboom Annemie
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
11,11%
0
0
0
Valkeniers Bruno
1
8
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
75,00%
0
0
0
Van Aelst Vic
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56 100,00%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
3
4
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
58,33%
0
0
0
Van dermeersch Anke
3
4
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
50,00%
0
0
0
Van Duppen Dirk
3
12
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
83,33%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
3
20
0
0
0
23
0
0
 3 461,96 100,00%
0
0
0
van Gool Greet
1
10
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
57,89%
0
0
0
Van Osselaer Wim
3
11
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
93,33%
0
0
0
Vanbesien Wouter
3
9
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
75,00%
0
0
0
Verbist Leen
3
21
0
0
0
24
0
0
 3 612,48
96,00%
0
0
0
Vereecken Kevin
2
15
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
80,95%
0
0
0
Voorhamme Robert
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
80,95%
0
0
0
Vrints Martine
3
22
0
0
0
25
0
0
 3 763,00 100,00%
1
0
0
Wassenberg Toon
3
15
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
75,00%
0
0
0
130 508
0
0
0
638
0
0  96 031,76
13
0
0

Overzicht 2de kwartaal 2015
G
Ve
Bes
e
Aan
Ve
e

Afsta
rr
rr
te
e
of 
ta
e
k

k
nd
Bijz

e
e
Ve
To
a
a
ni
ni
ig
fs
nd
ta
To
a
ng
ng
e
on
ren
ta
 p
nwez
 ra
Th
a
ta
 v
 v
de
nd
ig

res
a
%
orig
a
e
a

 Aa
orig
ds
m
re 
de
a
 p
e
pre
ig
a
nta
res
nti
 a
c
c
c
 c
nwez
e
e
om
om
om
om

s
 k
a
e
ls
 k
z
e
e
a
 g
w
itti
nti
ge
nti
w
nwez
e
a
a
Naa
Rad
m
m
m
m
de
ld
ig
rtal
rtal
is
is
is
is
ng
e
e
e
ge
 a
ge
he

plus
s
s
s
s
rde
m
m
e
e
a
li
e
e
n
ie
ie
ie
ie
ig

ld

ld
id
d
in


Akbas Fatma
3
11
1
0
0
15
0
0
 2 257,80
100,00%
0
0
0
Annemans Gerolf
2
2
0
0
0
4
0
0
  602,08
40,00%
0
0
0
Aydemir Leyla
2
17
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
90,48%
0
1
0
Bachar Karim
2
20
1
0
0
23
0
0
 3 461,96
95,83%
0
0
0
Bastiaens Caroline
3
11
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
63,64%
2
0
0
Branders Mie
3
11
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
87,50%
0
0
0
Chebaa Amimou Mohamed
2
15
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
80,95%
0
1
0
De Coninck Monica
3
1
1
0
0
5
0
0
  752,60
71,43%
0
0
0
Detiège Maya
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Dewinter Filip
1
12
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
68,42%
0
0
0
Feyen Danny
2
20
1
0
0
23
0
0
 3 461,96
95,83%
0
1
0
Gantman André
3
11
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
63,64%
0
0
0
Geets Lisa
3
15
1
0
0
19
0
0
 2 859,88
90,48%
1
0
0
Giebens Joris
2
15
1
0
0
18
0
0
 2 709,36
94,74%
0
1
0
Giveron Anne
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
43,75%
0
1
0
Goedtkindt Jean
2
15
1
0
0
18
0
0
 2 709,36
85,71%
0
1
0
Homans Liesbeth
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
50,00%
0
0
0
Janssen Patrick
2
17
1
0
0
20
0
0
 3 010,40
95,24%
0
1
0
Kastit Ikrame
3
11
1
0
0
15
0
0
 2 257,80
100,00%
0
0
0
Kherbache Yasmine
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
5,26%
0
0
0
Klaps Johan
2
12
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
63,64%
0
1
0
Laenens Koen
2
16
0
0
0
18
0
0
 2 709,36
85,71%
0
1
0
Leys Carine
3
16
1
0
0
20
0
0
 3 010,40
95,24%
0
0
0
Loveniers Franky
2
17
1
0
0
20
0
0
 3 010,40
90,91%
0
1
0
Matushina Galina
3
16
1
0
0
20
0
0
 3 010,40
95,24%
0
0
0
Meirsman Danielle
3
20
1
0
0
24
0
0
 3 612,48
100,00%
1
0
0
Mertens Peter
3
3
0
0
0
6
0
0
  903,12
46,15%
0
0
0
Piryns Freya
3
8
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
61,11%
0
0
0

Rochtus Dirk
3
8
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
52,38%
0
0
0
Talhaoui Fatima
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
80,95%
0
0
0
Talhaoui Fauzaya
3
12
1
0
0
16
0
0
 2 408,32
100,00%
0
0
0
Turan Güler
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
20,00%
0
0
0
Turtelboom Annemie
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
15,79%
0
0
0
Valkeniers Bruno
3
7
1
0
0
11
0
0
 1 655,72
84,62%
0
0
0
Van Aelst Vic
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
75,00%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
0
2
0
0
0
2
0
0
  301,04
16,67%
0
1
0
Van dermeersch Anke
1
10
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
73,33%
0
0
0
Van Duppen Dirk
1
4
0
0
0
5
0
0
  752,60
27,78%
0
1
0
Van Esbroeck Martijn
2
13
1
0
0
16
0
0
 2 408,32
66,67%
0
1
0
van Gool Greet
3
12
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
71,43%
0
0
0
Van Osselaer Wim
2
11
1
0
0
14
0
0
 2 107,28
93,33%
0
1
0
Vanbesien Wouter
2
10
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
75,00%
1
1
0
Verbist Leen
1
9
0
0
0
10
0
0
 1 505,20
37,04%
0
1
0
Vereecken Kevin
2
18
1
0
0
21
0
0
 3 160,92
95,45%
0
1
0
Voorhamme Robert
2
12
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
63,64%
0
1
0
Vrints Martine
3
23
1
0
0
27
0
0
 4 064,04
100,00%
2
0
0
Wassenberg Toon
2
17
1
0
0
20
0
0
 3 010,40
83,33%
0
1
0
105 499 20
0
0
624
0
0  93 924,48
7
19
0

Overzicht 3de kwartaal 2015
G
V
B
e
A
V
e

e
e
e
a
r
r
s
n
A
n
r
r
t
 
e
e
e
o
fs
t
k
k
n
f
t
a
l

e
e
d
B
V
T
 a
a
 a
n
n
i
i
o
f
n
i
g
jzo
e
t
s
d
T
a
in
n
e
re
a
t
 
o
n
g
g
 
T
a
a
p
t
w
r
n
n
n
a
 
 v
a
h
d
i

r
v
d
e
a
%
e
o
a
e
e
g
a
s
l
o
 
zi
r
d
m
r
d
a
 p
e
 p
A
g
ri
i
s
a
e
e
n
r
n
r
a
g
 
g
c
c
 c
 c
ta
e
t
e
n
a
e
e
o
o
o
o
l
s
ie
s
w
ls
 k
 k
m
m
m
m
a
 zi
e
e
a
n
g
n
e
 g
w
w
m
n
t
t
e
t
zi
a
a
N
R
m
m
m
t
w
e
i
ie
d
ld
ie
g
e
r
r
a
a
is
is
i
t
s
is
n
g
e
 
g
h
n
t
m
a
p
a
a
d
e
s
s
s
s
g
e
r
a
e
 
l
l
l
m
e
zi
e
d
a
e
l
e
u
e
n
ie
ie
ie
ie
g
n
ld
e
n
ld
id
id
in
n
s
n
 
 
 
 
Akbas Fatma
1
4
1
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0
Annemans Gerolf
0
1
0
0
0
1
0
0
  150,52
20,00%
0
0
0
Aydemir Leyla
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
77,78%
0
0
0
Bachar Karim
2
7
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
90,00%
0
0
0
Bastiaens Caroline
2
5
1
0
0
8
0
0
 1 204,16
88,89%
0
0
0
Branders Mie
2
4
1
0
0
7
0
0
 1 053,64 100,00%
0
0
0
Chebaa Amimou 
2
4
0
0
0
6
0
0
  903,12
66,67%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
25,00%
0
0
0
Detiège Maya
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Dewinter Filip
2
3
0
0
0
5
0
0
  752,60
62,50%
0
0
0
Feyen Danny
2
7
1
0
0
10
0
0
 1 505,20 100,00%
0
0
0
Gantman André
2
5
1
0
0
8
0
0
 1 204,16
88,89%
0
0
0
Geets Lisa
2
6
1
0
0
9
0
0
 1 354,68 100,00%
0
0
0
Giebens Joris
1
5
1
0
0
7
0
0
 1 053,64
87,50%
0
0
0
Giveron Anne
2
3
0
0
0
5
0
0
  752,60
71,43%
0
0
0
Goedtkindt Jean
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
88,89%
0
0
0
Homans Liesbeth
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Janssen Patrick
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
88,89%
0
0
0
Kastit Ikrame
2
4
1
0
0
7
0
0
 1 053,64 100,00%
0
0
0
Kherbache Yasmine
1
0
1
0
0
2
0
0
  301,04
25,00%
0
0
0
Klaps Johan
2
4
1
0
0
7
0
0
 1 053,64
77,78%
0
0
0
Laenens Koen
2
5
1
0
0
8
0
0
 1 204,16
88,89%
0
0
0
Leys Carine
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
77,78%
0
0
0
Loveniers Franky
2
6
1
0
0
9
0
0
 1 354,68 100,00%
0
0
0
Matushina Galina
2
5
1
0
0
8
0
0
 1 204,16
88,89%
0
0
0
Meirsman Danielle
2
7
1
0
0
10
0
0
 1 505,20 100,00%
0
0
0
Mertens Peter
2
2
1
0
0
5
0
0
  752,60
83,33%
0
0
0
Piryns Freya
2
4
1
0
0
7
0
0
 1 053,64
87,50%
0
0
0
Rochtus Dirk
2
2
1
0
0
5
0
0
  752,60
55,56%
0
0
0
Talhaoui Fatima
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
77,78%
0
0
0

Talhaoui Fauzaya
2
4
1
0
0
7
0
0
 1 053,64 100,00%
0
0
0
Turan Güler
2
1
0
0
0
3
0
0
  451,56
60,00%
0
0
0
Turtelboom Annemie
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
25,00%
0
0
0
Valkeniers Bruno
1
1
0
0
0
2
0
0
  301,04
33,33%
0
0
0
Van Aelst Vic
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
66,67%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
33,33%
0
0
0
Van dermeersch Anke
2
3
0
0
0
5
0
0
  752,60
71,43%
0
0
0
Van Duppen Dirk
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
87,50%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
2
7
1
0
0
10
0
0
 1 505,20 100,00%
0
0
0
van Gool Greet
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Van Osselaer Wim
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
28,57%
0
0
0
Vanbesien Wouter
2
3
1
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0
Verbist Leen
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
63,64%
0
0
0
Vereecken Kevin
2
6
1
0
0
9
0
0
 1 354,68 100,00%
0
0
0
Voorhamme Robert
2
6
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
88,89%
0
0
0
Vrints Martine
2
8
0
0
0
10
0
0
 1 505,20
90,91%
0
0
0
Wassenberg Toon
2
7
1
0
0
10
0
0
 1 505,20 100,00%
0
0
0
81
176
22
0
0
279
0
0
 41 995,08
0
0
0

Overzicht 4de kwartaal 2015
G
V
B
e
A
V
e

e
e
e
a
r
r
s
n
A
n
r
r
t
 
e
e
e
o
fs
t
k
k
n
f
t
a
l

e
e
d
B
V
T
 a
a
 a
n
n
i
i
o
f
n
i
g
jzo
e
t
s
d
T
a
in
n
e
re
a
t
 
o
n
g
g
 
T
a
a
p
t
w
r
n
n
n
a
 
 v
a
h
d
i

r
v
d
e
a
%
e
o
a
e
e
g
a
s
l
o
 
zi
r
d
m
r
d
a
 p
e
 p
A
g
ri
i
s
a
e
e
n
r
n
r
a
g
 
g
c
c
 c
 c
ta
e
t
e
n
a
e
e
o
o
o
o
l
s
ie
s
w
ls
 k
 k
m
m
m
m
a
 zi
e
e
a
n
g
n
e
 g
w
w
m
n
t
t
e
t
zi
a
a
N
R
m
m
m
t
w
e
i
ie
d
ld
ie
g
e
r
r
a
a
is
is
i
t
s
is
n
g
e
 
g
h
n
t
m
a
p
a
a
d
e
s
s
s
s
g
e
r
a
e
 
l
l
l
m
e
zi
e
d
a
e
l
e
u
e
n
ie
ie
ie
ie
g
n
ld
e
n
ld
id
id
in
n
s
n
 
 
 
 
Akbas Fatma
4
8
6
0
0
18
0
0
 2 709,36
90,00%
0
0
0
Annemans Gerolf
0
2
3
0
0
5
0
0
  752,60
35,71%
0
0
0
Aydemir Leyla
4
11
7
0
0
22
1
0
 3 160,92 100,00%
0
0
0
Bachar Karim
3
10
5
0
0
18
0
0
 2 709,36
75,00%
0
0
0
Bastiaens Caroline
4
10
2
0
0
16
0
0
 2 408,32
69,57%
3
0
0
Branders Mie
4
8
4
0
0
16
0
0
 2 408,32
84,21%
0
0
0
Chebaa Amimou 
4
6
1
0
0
11
0
0
 1 655,72
47,83%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
4
2
2
0
0
8
0
0
 1 204,16
61,54%
1
0
0
Detiège Maya
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Dewinter Filip
4
4
4
0
0
12
1
0
 1 655,72
54,55%
0
0
0
Feyen Danny
4
13
7
0
0
24
1
0
 3 461,96 100,00%
0
0
0
Gantman André
4
5
5
0
0
14
0
0
 2 107,28
63,64%
0
0
0
Geets Lisa
4
12
6
0
0
22
0
0
 3 311,44
95,65%
0
0
0
Giebens Joris
4
9
7
0
0
20
1
0
 2 859,88 100,00%
0
0
0
Giveron Anne
4
3
2
0
0
9
0
0
 1 354,68
50,00%
0
0
0
Goedtkindt Jean
4
11
6
0
0
21
0
0
 3 160,92
95,45%
0
0
0
Homans Liesbeth
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
27,27%
0
0
0
Janssen Patrick
2
10
6
0
0
18
0
0
 2 709,36
81,82%
0
0
0
Kastit Ikrame
4
8
6
0
0
18
0
0
 2 709,36
94,74%
0
0
0
Kherbache Yasmine
4
2
2
0
0
8
0
0
 1 204,16
42,11%
0
0
0
Klaps Johan
4
8
6
0
0
18
0
0
 2 709,36
81,82%
0
0
0
Laenens Koen
4
12
6
0
0
22
1
0
 3 160,92
95,65%
0
0
0
Leys Carine
4
12
4
0
0
20
0
0
 3 010,40
86,96%
0
0
0
Loveniers Franky
4
11
6
0
0
21
0
0
 3 160,92
95,45%
0
0
0
Matushina Galina
4
11
6
0
0
21
0
0
 3 160,92
95,45%
0
0
0
Meirsman Danielle
4
13
7
0
0
24
1
0
 3 461,96 100,00%
2
0
0
Mertens Peter
4
3
2
0
0
9
0
0
 1 354,68
56,25%
0
0
0
Piryns Freya
4
7
2
0
0
13
0
0
 1 956,76
61,90%
0
0
0
Rochtus Dirk
4
5
2
0
0
11
0
0
 1 655,72
50,00%
0
0
0
Talhaoui Fatima
4
10
2
0
0
16
0
0
 2 408,32
69,57%
0
0
0

Talhaoui Fauzaya
3
6
3
0
0
12
0
0
 1 806,24
66,67%
0
0
0
Turan Güler
3
0
3
0
0
6
0
0
  903,12
40,00%
0
0
0
Turtelboom Annemie
4
0
0
0
0
4
0
0
  602,08
19,05%
0
0
0
Valkeniers Bruno
2
2
7
0
0
11
1
0
 1 505,20
68,75%
0
0
0
Van Aelst Vic
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
27,27%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
3
0
3
0
0
6
0
0
  903,12
35,29%
0
0
0
Van dermeersch Anke
4
3
3
0
0
10
0
0
 1 505,20
55,56%
0
0
0
Van Duppen Dirk
4
9
3
0
0
16
0
0
 2 408,32
80,00%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
4
14
6
0
0
24
0
0
 3 612,48
96,00%
0
0
0
van Gool Greet
3
5
2
0
0
10
0
0
 1 505,20
43,48%
0
0
0
Van Osselaer Wim
4
7
4
0
0
15
0
0
 2 257,80
78,95%
0
0
0
Vanbesien Wouter
4
5
2
0
0
11
0
0
 1 655,72
61,11%
0
0
0
Verbist Leen
4
12
6
0
0
22
0
0
 3 311,44
84,62%
0
0
0
Vereecken Kevin
4
10
6
0
0
20
1
0
 2 859,88
90,91%
0
0
0
Voorhamme Robert
4
10
3
0
0
17
0
0
 2 558,84
77,27%
0
0
0
Vrints Martine
4
14
7
0
0
25
1
0
 3 612,48
96,15%
1
0
0
Wassenberg Toon
4
10
7
0
0
21
1
0
 3 010,40
87,50%
0
0
0
169
333
189
0
0
691
10
0
 102 504,12
7
0
0

Overzicht 1ste kwartaal 2016
G
V
B
e
A
V
e

e
e
e
a
r
r
s
n
A
n
r
r
te
 
e
o
fs
ta
e
k

k
n

ta
l
e
e
d
B
V
T
a
 a
n
n
i
i
o
fs
n
i
g
jz
e
ta
d
T
a
in
n
e
o
re
ta
 
o
n
g
g
 
T
a
p
ta
w
r
n
n
n
 
 v
a
h
d
i

r
v
d
e
a
%
e
o
a
e
e
g
a
s
l
 
z
o
r
d
m
r
d
a
 p
e
 p
A
ig
ri
i
s
a
e
e
n
r
n
r
a
 
g
g
c
c
 c
 c
ta
e
ti
e
n
a
e
e
o
o
o
o
l
s
s
 
a
e
w
ls
 k
k
m
m
m
m
 z
e
e
a
w
i
n
g
n
e
 
w
n
tti
g
ti
e
ti
z
a
a
N
R
m
m
m
m
w
e
e
d
ld
e
ig
e
r
r
a
a
i
ta
s
is
is
is
n
e
g
e
 
g
h
n
ta
p
a
d
s
s
s
s
g
z
e
r
a
e
e
 
m
l
l
l
m
e
e
d
a
l
e
u
e
n
ie
ie
ie
ie
ig
n
ld
e
n
ld
id
id
in
n
s
n
 
 
 
 
Akbas Fatma
3
12
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
100,00%
0
0
0
Annemans Gerolf
2
3
0
0
0
5
0
0
  752,60
55,56%
0
0
0
Aydemir Leyla
2
11
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
65,00%
0
0
0
Bachar Karim
3
19
0
0
0
22
0
0
 3 311,44
95,65%
0
0
0
Bastiaens Caroline
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
80,95%
5
0
0
Branders Mie
3
12
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
100,00%
0
0
0
Chebaa Amimou 
3
7
0
0
0
10
0
0
 1 505,20
47,62%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
2
2
0
0
0
4
0
0
  602,08
44,44%
0
0
0
Detiège Maya
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Dewinter Filip
2
13
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
75,00%
0
0
0
Feyen Danny
3
20
0
0
0
23
0
0
 3 461,96
100,00%
0
0
0
Gantman André
3
13
0
0
0
16
0
0
 2 408,32
80,00%
0
0
0
Geets Lisa
3
18
0
0
0
21
0
0
 3 160,92
100,00%
0
0
0
Giebens Joris
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
100,00%
0
0
0
Giveron Anne
3
9
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
85,71%
0
0
0
Goedtkindt Jean
3
17
0
0
0
20
0
0
 3 010,40
100,00%
0
0
0
Homans Liesbeth
2
0
0
0
0
2
0
0
  301,04
66,67%
0
0
0
Janssen Patrick
3
17
0
0
0
20
0
0
 3 010,40
100,00%
1
0
0
Kastit Ikrame
3
9
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
80,00%
0
0
0
Kherbache Yasmine
2
1
0
0
0
3
0
0
  451,56
27,27%
0
0
0
Klaps Johan
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
85,00%
0
0
0
Laenens Koen
3
16
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
90,48%
0
0
0
Leys Carine
3
18
0
0
0
21
0
0
 3 160,92
100,00%
0
0
0
Loveniers Franky
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
85,00%
0
0
0
Matushina Galina
3
17
0
0
0
20
0
0
 3 010,40
100,00%
0
0
0
Meirsman Danielle
3
19
0
0
0
22
0
0
 3 311,44
95,65%
5
0
0
Mertens Peter
3
4
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
63,64%
0
0
0
Piryns Freya
2
15
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
94,44%
0
0
0
Rochtus Dirk
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
85,00%
0
0
0
Talhaoui Fatima
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
80,95%
0
0
0
Talhaoui Fauzaya
3
10
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
86,67%
0
0
0

Turan Güler
2
5
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
50,00%
0
0
0
Turtelboom Annemie
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
16,67%
0
0
0
Valkeniers Bruno
3
5
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
72,73%
0
0
0
Van Aelst Vic
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
3
1
0
0
0
4
0
0
  602,08
33,33%
0
0
0
Van dermeersch Anke
1
7
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
66,67%
0
0
0
Van Duppen Dirk
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
100,00%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
3
21
0
0
0
24
0
0
 3 612,48
100,00%
0
0
0
van Gool Greet
3
8
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
52,38%
1
0
0
Van Osselaer Wim
3
12
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
100,00%
0
0
0
Vanbesien Wouter
3
7
0
0
0
10
0
0
 1 505,20
71,43%
0
0
0
Verbist Leen
3
19
0
0
0
22
0
0
 3 311,44
95,65%
2
0
0
Vereecken Kevin
3
17
0
0
0
20
0
0
 3 010,40
100,00%
0
0
0
Voorhamme Robert
3
16
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
95,00%
0
0
0
Vrints Martine
3
22
0
0
0
25
0
0
 3 763,00
96,15%
1
0
0
Wassenberg Toon
3
13
0
0
0
16
0
0
 2 408,32
69,57%
0
0
0
125
533
0
0
0
658
0
0
 99 042,16
15
0
0

Overzicht 2de kwartaal 2016
G
V
B
e
A
V
e

e
e
e
a
r
r
s
n
A
n
r
r
t
 
e
e
e
o
fs
t
k
k
n
f
t
a
l

e
e
d
B
V
T
 a
a
 a
n
n
i
i
o
f
n
i
g
jzo
e
t
s
d
T
a
in
n
e
re
a
t
 
o
n
g
g
 
T
a
a
p
t
w
r
n
n
n
a
 
 v
a
h
d
i

r
v
d
e
a
%
e
o
a
e
e
g
a
s
l
o
 
zi
r
d
m
r
d
a
 p
e
 p
A
g
ri
i
s
a
e
e
n
r
n
r
a
g
 
g
c
c
 c
 c
ta
e
t
e
n
a
e
e
o
o
o
o
l
s
ie
s
w
ls
 k
 k
m
m
m
m
a
 zi
e
e
a
n
g
n
e
 g
w
w
m
n
t
t
e
t
zi
a
a
N
R
m
m
m
t
w
e
i
ie
d
ld
ie
g
e
r
r
a
a
is
is
i
t
s
is
n
g
e
 
g
h
n
t
m
a
p
a
a
d
e
s
s
s
s
g
e
r
a
e
 
l
l
l
m
e
zi
e
d
a
e
l
e
u
e
n
ie
ie
ie
ie
g
n
ld
e
n
ld
id
id
in
n
s
n
 
 
 
 
Akbas Fatma
3
12
1
0
0
16
0
0
 2 408,32 100,00%
0
0
0
Annemans Gerolf
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12
60,00%
0
0
0
Annouri Imade
2
7
0
0
0
9
0
0
 1 354,68
81,82%
0
0
0
Aydemir Leyla
3
17
1
0
0
21
0
0
 3 160,92 100,00%
0
0
0
Bachar Karim
2
20
1
0
0
23
0
0
 3 461,96
95,83%
0
0
0
Bastiaens Caroline
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
77,27%
2
0
0
Branders Mie
3
12
0
0
0
15
0
0
 2 257,80
93,75%
0
0
0
Chebaa Amimou 
3
5
1
0
0
9
0
0
 1 354,68
40,91%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
3
2
0
0
0
5
0
0
  752,60
50,00%
0
0
0
Detiège Maya
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Dewinter Filip
2
8
0
0
0
10
0
0
 1 505,20
47,62%
0
0
0
Feyen Danny
3
20
0
0
0
23
0
0
 3 461,96
95,83%
0
0
0
Gantman André
3
8
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
52,38%
1
0
0
Geets Lisa
3
17
1
0
0
21
0
0
 3 160,92
95,45%
0
0
0
Giebens Joris
3
13
1
0
0
17
0
0
 2 558,84
94,44%
0
0
0
Giveron Anne
3
8
0
0
0
11
0
0
 1 655,72
73,33%
0
0
0
Goedtkindt Jean
3
11
1
0
0
15
0
0
 2 257,80
71,43%
0
0
0
Homans Liesbeth
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
75,00%
0
0
0
Janssen Patrick
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
80,95%
0
0
0
Kastit Ikrame
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Kherbache Yasmine
2
3
0
0
0
5
0
0
  752,60
41,67%
0
0
0
Klaps Johan
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
80,95%
0
0
0
Laenens Koen
3
16
1
0
0
20
0
0
 3 010,40
90,91%
0
0
0
Leys Carine
3
18
0
0
0
21
0
0
 3 160,92
95,45%
0
0
0
Loveniers Franky
3
16
1
0
0
20
0
0
 3 010,40
95,24%
0
0
0
Matushina Galina
3
17
1
0
0
21
0
0
 3 160,92 100,00%
0
0
0
Meirsman Danielle
3
20
1
0
0
24
0
0
 3 612,48 100,00%
2
0
0
Mertens Peter
3
5
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
66,67%
0
0
0
Piryns Freya
2
12
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
73,68%
0
0
0
Rochtus Dirk
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
80,95%
0
0
0

Talhaoui Fatima
3
14
0
0
0
17
0
0
 2 558,84
77,27%
0
0
0
Talhaoui Fauzaya
2
8
1
0
0
11
0
0
 1 655,72
68,75%
0
0
0
Turan Güler
2
1
0
0
0
3
0
0
  451,56
20,00%
0
0
0
Turtelboom Annemie
3
1
0
0
0
4
0
0
  602,08
21,05%
0
0
0
Valkeniers Bruno
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12
50,00%
0
0
0
Van Aelst Vic
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
3
4
0
0
0
7
0
0
 1 053,64
53,85%
0
0
0
Van dermeersch Anke
3
5
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
61,54%
0
0
0
Van Duppen Dirk
3
11
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
77,78%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
3
17
0
0
0
20
0
0
 3 010,40
80,00%
0
0
0
van Gool Greet
2
6
1
0
0
9
0
0
 1 354,68
40,91%
0
0
0
Van Osselaer Wim
2
11
0
0
0
13
0
0
 1 956,76
81,25%
0
0
0
Vanbesien Wouter
3
11
0
0
0
14
0
0
 2 107,28
93,33%
0
0
0
Verbist Leen
3
19
0
0
0
22
0
0
 3 311,44
91,67%
0
0
0
Vereecken Kevin
2
10
0
0
0
12
0
0
 1 806,24
57,14%
0
0
0
Voorhamme Robert
3
16
0
0
0
19
0
0
 2 859,88
90,48%
0
0
0
Vrints Martine
3
20
1
0
0
24
0
0
 3 612,48
88,89%
1
0
0
Wassenberg Toon
3
13
0
0
0
16
0
0
 2 408,32
66,67%
0
0
0
121
500
14
0
0
635
0
0
 95 580,20
6
0
0

Overzicht 3de kwartaal 2016
G
V
B
e
A
V
e

e
e
e
a
r
r
s
n
A
n
r
r
t
 
e
e
e
o
fs
t
k
k
n
f
t
a
l

e
e
d
B
V
T
 a
a
 a
n
n
i
i
o
f
n
i
g
jzo
e
t
s
d
T
a
in
n
e
re
a
t
 
o
n
g
g
 
T
a
a
p
t
w
r
n
n
n
a
 
 v
a
h
d
i

r
v
d
e
a
%
e
o
a
e
e
g
a
s
l
o
 
zi
r
d
m
r
d
a
 p
e
 p
A
g
ri
i
s
a
e
e
n
r
n
r
a
g
 
g
c
c
 c
 c
ta
e
t
e
n
a
e
e
o
o
o
o
l
s
ie
s
w
ls
 k
 k
m
m
m
m
a
 zi
e
e
a
n
g
n
e
 g
w
w
m
n
t
t
e
t
zi
a
a
N
R
m
m
m
t
w
e
i
ie
d
ld
ie
g
e
r
r
a
a
is
is
i
t
s
is
n
g
e
 
g
h
n
t
m
a
p
a
a
d
e
s
s
s
s
g
e
r
a
e
 
l
l
l
m
e
zi
e
d
a
e
l
e
u
e
n
ie
ie
ie
ie
g
n
ld
e
n
ld
id
id
in
n
s
n
 
 
 
 
Akbas Fatma
1
4
0
0
0
5
0
0
  752,60 100,00%
0
0
0
Annemans Gerolf
1
1
0
0
0
2
0
0
  301,04
66,67%
0
0
0
Aydemir Leyla
1
6
0
0
0
7
0
0
 1 053,64 100,00%
0
0
0
Bachar Karim
1
7
0
0
0
8
0
0
 1 204,16 100,00%
0
0
0
Bastiaens Caroline
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0
Branders Mie
1
4
0
0
0
5
0
0
  752,60 100,00%
0
0
0
Chebaa Amimou 
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
1
2
0
0
0
3
0
0
  451,56 100,00%
0
0
0
Detiège Maya
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
50,00%
0
0
0
Dewinter Filip
1
4
0
0
0
5
0
0
  752,60
71,43%
0
0
0
Feyen Danny
1
7
0
0
0
8
0
0
 1 204,16 100,00%
0
0
0
Gantman André
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
14,29%
0
0
0
Geets Lisa
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0
Giebens Joris
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12 100,00%
0
0
0
Giveron Anne
1
3
0
0
0
4
0
0
  602,08
80,00%
0
0
0
Goedtkindt Jean
1
4
0
0
0
5
0
0
  752,60
71,43%
0
0
0
Homans Liesbeth
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52 100,00%
0
0
0
Janssen Patrick
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0
Kastit Ikrame
1
4
0
0
0
5
0
0
  752,60 100,00%
0
0
0
Kherbache Yasmine
1
1
0
0
0
2
0
0
  301,04
50,00%
0
0
0
Klaps Johan
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0
Laenens Koen
1
6
0
0
0
7
0
0
 1 053,64 100,00%
0
0
0
Leys Carine
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0
Loveniers Franky
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0
Matushina Galina
1
6
0
0
0
7
0
0
 1 053,64 100,00%
0
0
0
Meirsman Danielle
1
7
0
0
0
8
0
0
 1 204,16 100,00%
0
0
0
Mertens Peter
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
25,00%
0
0
0
Piryns Freya
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12 100,00%
0
0
0
Rochtus Dirk
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0
Talhaoui Fatima
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12
85,71%
0
0
0

Talhaoui Fauzaya
1
4
0
0
0
5
0
0
  752,60 100,00%
0
0
0
Turan Güler
1
2
0
0
0
3
0
0
  451,56
60,00%
0
0
0
Turtelboom Annemie
1
2
0
0
0
3
0
0
  451,56
50,00%
0
0
0
Valkeniers Bruno
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
25,00%
0
0
0
Van Aelst Vic
0
0
0
0
0
0
0
0
  0,00
0,00%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
1
2
0
0
0
3
0
0
  451,56
75,00%
0
0
0
Van dermeersch Anke
1
1
0
0
0
2
0
0
  301,04
50,00%
0
0
0
Van Duppen Dirk
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12 100,00%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
1
7
0
0
0
8
0
0
 1 204,16 100,00%
0
0
0
van Gool Greet
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
14,29%
0
0
0
Van Osselaer Wim
1
4
0
0
0
5
0
0
  752,60 100,00%
0
0
0
Vanbesien Wouter
1
1
0
0
0
2
0
0
  301,04
40,00%
0
0
0
Verbist Leen
1
5
0
0
0
6
0
0
  903,12
75,00%
0
0
0
Vereecken Kevin
1
6
0
0
0
7
0
0
 1 053,64 100,00%
0
0
0
Voorhamme Robert
1
6
0
0
0
7
0
0
 1 053,64 100,00%
0
0
0
Vrints Martine
1
7
0
0
0
8
0
0
 1 204,16
88,89%
1
0
0
Wassenberg Toon
1
4
0
0
0
5
0
0
  752,60
62,50%
0
0
0
45
172
0
0
0
217
0
0
 32 662,84
1
0
0

Overzicht 4de kwartaal 2016
G
V
B
e
A
V
e

e
e
e
n

A
a
r
r
r
r
B
s
n
t
 
f
t
e
e
u
e
o
s
a
k
k
d
n
B
T

ta
l
e
 
e
n
g
d
V
a
i
o
n
f
n
a
i
e
ig
jzo
e
t
s
d
T
a
in
n
t
r
a
t
o
n
g
r
e
e
a
 
t
g
a
 
T
n
n
a
p
n
a
w
 
 v
a
ra
h
d
i

r
v
d
e
a
%
e
o
d
a
e
e
g
a
o
 
s

 
zi
r
s
d
m
r
d
a
p
e
p
A
g
ri
i
c
s
a
e
e
n
r
n
r
a
g
 
g
o
c
c
 c
 c
ta
e
t
e
n
a
e
e
m
o
o
o
o
l
s
i
s
 
 
a
 
e
e
e
w
ls
k
k
R
m
m
m
m
m
zi
a
n
g
n
e
 g
w
w
m
n
t
t
e
t
zi
a
a
N
a
i
m
m
m
e
s
d
t
w
i
ie
d
ld
ie
g
e
r
r
a
s
e
is
is
i
t
s
is
n
g
e
 
g
h
n
t
m
a
p
a
a
e
i
n
s
s
s
s
g
e
r
a
e
 
l
l
l
m
e
zi
e
 
e
d
a
l
e
u
e
s
+
ie
ie
ie
ie
g
n
ld
e
n
ld
id
id
in
n
s
n
 
 
 
 
 
Akbas Fatma
13
8
2
0
0
23
5
0
 2 709,36
95,83%
0
0
0
Annemans Gerolf
5
2
1
0
0
8
2
0
  903,12
40,00%
0
0
0
Aydemir Leyla
11
10
2
0
0
23
4
0
 2 859,88
82,14%
0
0
0
Bachar Karim
7
14
3
0
0
24
3
0
 3 160,92
80,00%
0
0
0
Bastiaens Caroline
3
3
0
0
0
6
1
0
  752,60
33,33%
0
0
0
Branders Mie
6
8
1
0
0
15
1
0
 2 107,28
62,50%
0
0
0
Chebaa Amimou 
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
10,71%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
9
3
0
0
0
12
2
0
 1 505,20
60,00%
0
0
0
Detiège Maya
1
0
0
0
0
1
0
0
  150,52
5,56%
0
0
0
Dewinter Filip
3
10
1
0
0
14
0
0
 2 107,28
50,00%
0
0
0
Feyen Danny
13
14
3
0
0
30
6
0
 3 612,48 100,00%
0
0
0
Gantman André
13
8
1
0
0
22
5
0
 2 558,84
78,57%
0
0
0
Geets Lisa
9
11
1
0
0
21
2
0
 2 859,88
75,00%
0
0
0
Giebens Joris
13
9
3
0
0
25
6
0
 2 859,88
96,15%
0
0
0
Giveron Anne
8
6
0
0
0
14
2
0
 1 806,24
58,33%
0
0
0
Goedtkindt Jean
13
12
1
0
0
26
5
0
 3 160,92
92,86%
0
0
0
Heylen Philip
3
4
1
0
0
8
0
0
 1 204,16
80,00%
0
0
0
Homans Liesbeth
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
18,75%
0
0
0
Janssen Patrick
9
10
1
0
0
20
2
0
 2 709,36
71,43%
0
0
0
Kastit Ikrame
9
8
2
0
0
19
3
0
 2 408,32
79,17%
0
0
0
Kherbache Yasmine
3
0
1
0
0
4
0
0
  602,08
18,18%
0
0
0
Klaps Johan
10
12
2
0
0
24
3
0
 3 160,92
85,71%
0
0
0
Laenens Koen
8
10
2
0
0
20
1
0
 2 859,88
71,43%
0
0
0
Leys Carine
13
11
1
0
0
25
5
0
 3 010,40
89,29%
0
0
0
Loveniers Franky
13
12
3
0
0
28
6
0
 3 311,44 100,00%
0
0
0
Matushina Galina
13
8
3
0
0
24
6
0
 2 709,36
85,71%
0
0
0
Meirsman Danielle
13
14
2
0
0
29
5
0
 3 612,48
96,67%
0
0
0
Mertens Peter
3
1
1
0
0
5
0
0
  752,60
22,73%
0
0
0
Piryns Freya
13
10
1
0
0
24
5
0
 2 859,88
92,31%
0
0
0
Rochtus Dirk
9
8
2
0
0
19
2
0
 2 558,84
67,86%
0
0
0

Talhaoui Fatima
10
11
1
0
0
22
3
0
 2 859,88
78,57%
0
0
0
Talhaoui Fauzaya
13
7
1
0
0
21
5
0
 2 408,32
87,50%
0
0
0
Turan Güler
3
1
1
0
0
5
0
0
  752,60
20,83%
0
0
0
Turtelboom Annemie
11
4
0
0
0
15
4
0
 1 655,72
57,69%
0
0
0
Valkeniers Bruno
5
2
3
0
0
10
1
0
 1 354,68
45,45%
0
0
0
Van Aelst Vic
3
0
0
0
0
3
0
0
  451,56
18,75%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
6
2
0
0
0
8
1
0
 1 053,64
36,36%
0
0
0
Van dermeersch Anke
3
5
1
0
0
9
0
0
 1 354,68
40,91%
0
0
0
Van Duppen Dirk
7
10
1
0
0
18
2
0
 2 408,32
69,23%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
13
14
1
0
0
28
5
0
 3 461,96
93,33%
0
0
0
van Gool Greet
8
6
0
0
0
14
2
0
 1 806,24
50,00%
0
0
0
Van Osselaer Wim
10
7
1
0
0
18
4
0
 2 107,28
75,00%
0
0
0
Vanbesien Wouter
8
6
2
0
0
16
2
0
 2 107,28
66,67%
0
0
0
Verbist Leen
6
11
1
0
0
18
1
0
 2 558,84
60,00%
0
0
0
Vereecken Kevin
13
12
3
0
0
28
6
0
 3 311,44 100,00%
0
0
0
Voorhamme Robert
7
6
3
0
0
16
3
0
 1 956,76
57,14%
0
0
0
Vrints Martine
13
16
2
0
0
31
6
0
 3 763,00
96,88%
0
0
0
Wassenberg Toon
9
12
2
0
0
23
2
0
 3 160,92
76,67%
0
0
0
400
358
64
0
0
822
129
0
 104 310,36
0
0
0

Overzicht 1ste kwartaal 2017 + verrekening 4de kwartaal 2016
T
o
t

V
aa
er
l a
rek
ant
enin
al 
T
o

g
z
it

taa
  k
ting
l pre
w
ar

Besten
en aanw
Aant
t
se
aa
n
l 4
tiegeld kw
al 
, 2
d
Bijz
V
aa
ige r
er
ez
01
n
T
o
enig
6 - aant
n
ig kw
w
aa
h
d
% Aan
ez
G
emacom
er
emeent
d
d
ar
ig als 
sc
e c
e c
ar
t

t
al 
o
o
o
aa
aa
w
mm
mm
mm
z
l 1
l 1
ez
g
it
missie
igh
ee
t
Naa
er
, 2
ing
iss
iss
iss
 20
aa
01
n
eid
 lid
en
m
17
d
ie
ie
ie
7
Akbas Fatma
3
12
1
0
0
16
 2 408,32 100,00%
0
5
Annemans Gerolf
1
4
0
0
0
5
  752,60
50,00%
0
2
Aydemir Leyla
3
16
1
0
0
20
 3 010,40
95,24%
0
4
Bachar Karim
3
19
0
0
0
22
 3 311,44
91,67%
0
3
Branders Mie
3
12
1
0
0
16
 2 408,32 100,00%
0
1
Chebaa Amimou 
3
9
0
0
0
12
 1 806,24
54,55%
0
1
Mohamed
De Coninck Monica
3
4
0
0
0
7
 1 053,64
70,00%
0
2
Detiège Maya
2
0
0
0
0
2
  301,04
28,57%
0
0
Dewinter Filip
3
14
1
0
0
18
 2 709,36
85,71%
0
0
Drozdik Vera
1
0
0
0
0
1
  150,52 100,00%
0
0
Feyen Danny
3
20
1
0
0
24
 3 612,48 100,00%
0
6
Gantman André
3
9
0
0
0
12
 1 806,24
57,14%
0
5
Geets Lisa
3
16
1
0
0
20
 3 010,40
90,91%
0
2
Giebens Joris
2
13
1
0
0
16
 2 408,32
88,89%
0
6
Giveron Anne
3
4
0
0
0
7
 1 053,64
46,67%
0
2
Goedtkindt Jean
3
17
1
0
0
21
 3 160,92 100,00%
0
5
Heylen Philip
2
10
0
0
0
12
 1 806,24
54,55%
0
0
Homans Liesbeth
3
0
0
0
0
3
  451,56
75,00%
0
0
Janssen Patrick
3
16
0
0
0
19
 2 859,88
90,48%
0
2
Kastit Ikrame
3
12
1
0
0
16
 2 408,32 100,00%
0
3
Kherbache Yasmine
2
2
0
0
0
4
  602,08
33,33%
0
0
Klaps Johan
3
15
1
0
0
19
 2 859,88
90,48%
0
3
Laenens Koen
3
18
1
0
0
22
 3 311,44 100,00%
2
1
Leys Carine
3
18
1
0
0
22
 3 311,44 100,00%
0
5

Loveniers Franky
3
16
1
0
0
20
 3 010,40
95,24%
0
6
Matushina Galina
3
17
1
0
0
21
 3 160,92 100,00%
0
6
Meirsman Danielle
3
20
1
0
0
24
 3 612,48 100,00%
0
5
Mertens Peter
3
3
0
0
0
6
  903,12
50,00%
0
0
Piryns Freya
3
13
1
0
0
17
 2 558,84
89,47%
0
5
Rochtus Dirk
3
17
1
0
0
21
 3 160,92 100,00%
0
2
Talhaoui Fatima
3
16
0
0
0
19
 2 859,88
86,36%
0
3
Talhaoui Fauzaya
3
12
1
0
0
16
 2 408,32 100,00%
0
5
Turan Güler
3
2
0
0
0
5
  752,60
33,33%
0
0
Turtelboom Annemie
3
15
1
0
0
19
 2 859,88 100,00%
0
4
Valkeniers Bruno
2
7
1
0
0
10
 1 505,20
83,33%
0
1
Van Aelst Vic
3
0
0
0
0
3
  451,56
75,00%
0
0
Van Brempt Kathleen
3
1
0
0
0
4
  602,08
30,77%
0
1
Van dermeersch Anke
3
8
1
0
0
12
 1 806,24
92,31%
0
0
Van Duppen Dirk
3
13
0
0
0
16
 2 408,32
88,89%
0
2
Van Esbroeck Martijn
2
14
1
0
0
17
 2 558,84
68,00%
0
5
van Gool Greet
3
9
1
0
0
13
 1 956,76
59,09%
0
2
Van Osselaer Wim
2
7
0
0
0
9
 1 354,68
56,25%
0
4
Vanbesien Wouter
3
6
1
0
0
10
 1 505,20
66,67%
0
2
Verbist Leen
1
9
0
0
0
10
 1 505,20
43,48%
0
1
Vereecken Kevin
3
9
0
0
0
12
 1 806,24
57,14%
0
6
Voorhamme Robert
3
15
1
0
0
19
 2 859,88
90,48%
0
3
Vrints Martine
2
23
1
0
0
26
 3 913,52
96,30%
0
6
Wassenberg Toon
3
17
1
0
0
21
 3 160,92
87,50%
0
2
130
529
27
0
0
686  103 256,72
2
129

Overzicht 2de kwartaal 2017
Bes
Aan
te
a
a

ta
nd
nwez
To

a

ig
ta
To
a
e
nwez
 ra
Th
ig
a
ta
 k

a
%
a
e
a
w
k

 Aa
ds
m
a
w
pre
ig
a
a
nta
a
 a
c
c
rtaa
rtaa
nwez
om
om

s
ls
z
e

 g
itti
nti
 2
e
Naa
Rad
m
m
2
ig
is
is
 2
ng
 2
e
e
ge
he

s
s
0
0
m
e
1
e
1
li
n
ie
ie
7

ld
7
id
d
 
Akbas Fatma
3
13
1
17
 2 558,84
100,00%
0
Annemans Gerolf
3
2
0
5
  752,60
50,00%
0
Aydemir Leyla
3
14
0
17
 2 558,84
89,47%
0
Bachar Karim
2
15
1
18
 2 709,36
81,82%
0
Branders Mie
3
10
0
13
 1 956,76
86,67%
0
Chebaa Amimou 
3
1
0
4
  602,08
19,05%
0
Mohamed
De Coninck Monica
3
4
0
7
 1 053,64
58,33%
0
Detiège Maya
3
0
1
4
  602,08
100,00%
0
Dewinter Filip
3
8
1
12
 1 806,24
63,16%
0
Drozdik Vera
2
2
0
4
  602,08
22,22%
0
Feyen Danny
3
19
0
22
 3 311,44
95,65%
0
Gantman André
3
10
0
13
 1 956,76
65,00%
0
Geets Lisa
3
17
1
21
 3 160,92
100,00%
0
Giebens Joris
3
9
1
13
 1 956,76
76,47%
0
Giveron Anne
3
6
0
9
 1 354,68
64,29%
0
Goedtkindt Jean
3
15
0
18
 2 709,36
94,74%
0
Heylen Philip
3
5
0
8
 1 204,16
38,10%
0
Homans Liesbeth
2
0
0
2
  301,04
50,00%
0
Janssen Patrick
3
15
1
19
 2 859,88
100,00%
0
Kastit Ikrame
3
9
1
13
 1 956,76
86,67%
0
Kherbache Yasmine
3
3
0
6
  903,12
46,15%
0
Klaps Johan
3
15
1
19
 2 859,88
100,00%
0
Laenens Koen
3
14
1
18
 2 709,36
85,71%
2
Leys Carine
3
11
0
14
 2 107,28
66,67%
0
Loveniers Franky
3
16
1
20
 3 010,40
100,00%
0
Matushina Galina
3
16
1
20
 3 010,40
100,00%
0
Meirsman Danielle
3
18
1
22
 3 311,44
100,00%
1
Mertens Peter
3
3
0
6
  903,12
54,55%
0
Piryns Freya
3
12
0
15
 2 257,80
83,33%
0

Rochtus Dirk
3
14
1
18
 2 709,36
90,00%
0
Talhaoui Fatima
3
12
0
15
 2 257,80
71,43%
0
Talhaoui Fauzaya
3
10
0
13
 1 956,76
86,67%
0
Turan Güler
3
0
0
3
  451,56
27,27%
0
Turtelboom Annemie
3
14
1
18
 2 709,36
100,00%
0
Valkeniers Bruno
3
3
1
7
 1 053,64
63,64%
1
Van Aelst Vic
3
0
0
3
  451,56
75,00%
0
Van Brempt Kathleen
1
1
0
2
  301,04
18,18%
0
Van dermeersch Anke
3
6
1
10
 1 505,20
83,33%
0
Van Duppen Dirk
2
13
0
15
 2 257,80
88,24%
0
Van Esbroeck Martijn
3
20
0
23
 3 461,96
95,83%
0
van Gool Greet
3
14
0
17
 2 558,84
70,83%
3
Van Osselaer Wim
3
11
1
15
 2 257,80
93,75%
0
Vanbesien Wouter
3
10
0
13
 1 956,76
92,86%
0
Vereecken Kevin
3
14
1
18
 2 709,36
94,74%
0
Voorhamme Robert
3
13
1
17
 2 558,84
77,27%
0
Vrints Martine
3
21
1
25
 3 763,00
100,00%
0
Wassenberg Toon
3
18
1
22
 3 311,44
95,65%
0
135
476
22
633
 95 279,16
7

Overzicht 3de kwartaal 2017
Bes
Aan
a
te
a
nwez

nd
ta

ig
To
a
To
e
ig
ta
a
 ra
Th
nwez

a
ta
k
a
e

w
a
ds
m
a

a
a
a
pre
ig
c
c
rtaa
nta
 a
om
om

s
ls

e
m
m
z
3
 g
itti
nti
 - 
e
Naa
Rad
is
is
e
e
s
s
2
ng
ge

ie
ie
0
m
e
1
e
li
n
s
s
7

ld
d
Akbas Fatma
1
5
1
7
 1 053,64
0
Annemans Gerolf
1
0
0
1
  150,52
0
Aydemir Leyla
1
3
0
4
  602,08
0
Bachar Karim
1
6
0
7
 1 053,64
0
Branders Mie
1
4
1
6
  903,12
0
Chebaa Amimou 
0
0
0
0
  0,00
0
Mohamed
De Coninck Monica
0
2
0
2
  301,04
0
Detiège Maya
1
0
0
1
  150,52
0
Dewinter Filip
1
0
0
1
  150,52
0
Drozdik Vera
0
0
0
0
  0,00
0
Feyen Danny
1
7
1
9
 1 354,68
0
Gantman André
1
6
0
7
 1 053,64
0
Geets Lisa
1
5
1
7
 1 053,64
0
Giebens Joris
0
5
1
6
  903,12
0
Giveron Anne
0
0
0
0
  0,00
0
Goedtkindt Jean
1
6
0
7
 1 053,64
0
Heylen Philip
0
0
0
0
  0,00
0
Homans Liesbeth
1
0
0
1
  150,52
0
Janssen Patrick
1
6
1
8
 1 204,16
0
Kastit Ikrame
1
2
0
3
  451,56
0
Kherbache Yasmine
1
0
1
2
  301,04
0
Kimpe Kathy
1
0
0
1
  150,52
0
Klaps Johan
1
6
1
8
 1 204,16
0
Laenens Koen
1
4
0
5
  752,60
0
Leys Carine
1
6
0
7
 1 053,64
0
Loveniers Franky
1
5
1
7
 1 053,64
0
Matushina Galina
1
5
1
7
 1 053,64
0
Meirsman Danielle
1
7
1
9
 1 354,68
0
Mertens Peter
1
1
0
2
  301,04
0

Piryns Freya
1
4
0
5
  752,60
0
Polis Axel
1
0
0
1
  150,52
0
Rochtus Dirk
1
5
1
7
 1 053,64
0
Talhaoui Fatima
1
5
0
6
  903,12
0
Talhaoui Fauzaya
1
4
0
5
  752,60
0
Turan Güler
1
0
0
1
  150,52
0
Turtelboom Annemie
0
0
0
0
  0,00
0
Valkeniers Bruno
1
2
0
3
  451,56
0
Van Aelst Vic
0
0
0
0
  0,00
0
Van Brempt Kathleen
1
3
0
4
  602,08
0
Van dermeersch Anke
1
0
0
1
  150,52
0
Van Duppen Dirk
1
5
0
6
  903,12
0
Van Esbroeck Martijn
1
7
0
8
 1 204,16
0
van Gool Greet
1
7
0
8
 1 204,16
1
Van Osselaer Wim
1
4
0
5
  752,60
0
Vanbesien Wouter
1
3
1
5
  752,60
0
Vereecken Kevin
1
1
1
3
  451,56
0
Voorhamme Robert
1
6
0
7
 1 053,64
0
Vrints Martine
1
8
1
10
 1 505,20
0
Wassenberg Toon
1
7
1
9
 1 354,68
0
41
162
16
219
 32 963,88
1

Overzicht 4de kwartaal 2017
G
Ve
Bes
e
Aan
Ve
e
rr
rr
Aan

To
te
e
of 
e
ta
ta
k
k
nd
e
e
ta
a
rec
a

a

ni
ni
ig


fs
To
ht 
a
a
ng
ng
e
z
ta
a
nwez
 ra
Th
itti
ta
nd
nta
op
 v
 v
a
%
orig
a
e
ng

 Aa
orig
ds
m
 p
 p

pre
ig
a
e
res
z
res
itti
 a
c
c

nwez
e
e
om
om
s
 k
a
ls
 k
e
e
ng
e
a
nti
nti
nti
 g
w
w
nwez
e
e
a
a
Naa
Rad
m
m
ig
rtal
rtal
is
is
e
e

e
e
ge
ge
ge
he

plus
s
s
m
m
m
e
li
e
e
n
ie
ie
ig
ld
ld
e
ld
id
in

d


Akbas Fatma
4
9
4
17
0
17
 2 558,84
94,44%
0
0
0
Annemans Gerolf
4
1
2
7
0
7
 1 053,64
58,33%
0
0
0
Aydemir Leyla
4
8
4
16
0
16
 2 408,32
80,00%
0
0
0
Bachar Karim
2
10
3
15
0
15
 2 257,80
68,18%
0
0
0
Branders Mie
4
8
3
15
0
15
 2 257,80
88,24%
0
0
0
Chebaa Amimou 
4
1
0
5
0
5
  752,60
25,00%
0
0
0
Mohamed
De Coninck Monica
4
1
4
9
0
9
 1 354,68
64,29%
0
0
0
Detiège Maya
1
0
1
2
0
2
  301,04
22,22%
0
0
0
Dewinter Filip
4
11
1
16
0
16
 2 408,32
76,19%
0
0
0
Drozdik Vera
1
0
0
1
0
1
  150,52
5,56%
0
0
0
Feyen Danny
4
13
5
22
1
21
 3 160,92
100,00%
0
0
0
Gantman André
4
5
2
11
0
11
 1 655,72
55,00%
0
0
0
Geets Lisa
4
11
4
19
0
19
 2 859,88
95,00%
0
0
0
Giebens Joris
4
10
5
19
1
18
 2 709,36
100,00%
0
0
0
Goedtkindt Jean
4
11
4
19
0
19
 2 859,88
90,48%
0
0
0
Heylen Philip
4
6
4
14
0
14
 2 107,28
70,00%
0
0
0
Homans Liesbeth
1
0
0
1
0
1
  150,52
11,11%
0
0
0
Janssen Patrick
4
12
4
20
0
20
 3 010,40
95,24%
0
0
0
Kastit Ikrame
2
4
4
10
0
10
 1 505,20
62,50%
0
0
0
Kherbache Yasmine
4
2
1
7
0
7
 1 053,64
46,67%
0
0
0
Kimpe Kathy
4
0
0
4
0
4
  602,08
23,53%
0
0
0
Klaps Johan
4
12
3
19
0
19
 2 859,88
90,48%
0
0
0
Laenens Koen
4
9
2
15
0
15
 2 257,80
71,43%
0
0
0
Leys Carine
3
10
5
18
1
17
 2 558,84
90,00%
0
0
0
Loveniers Franky
4
11
3
18
0
18
 2 709,36
90,00%
0
0
0
Matushina Galina
4
9
5
18
1
17
 2 558,84
90,00%
0
0
0
Meirsman Danielle
4
13
5
22
1
21
 3 160,92
95,65%
0
0
0
Mertens Peter
4
1
1
6
0
6
  903,12
40,00%
0
0
0

Piryns Freya
4
6
3
13
0
13
 1 956,76
72,22%
0
0
0
Polis Axel
3
4
4
11
0
11
 1 655,72
91,67%
0
0
0
Rochtus Dirk
4
10
4
18
0
18
 2 709,36
90,00%
0
0
0
Talhaoui Fatima
3
6
1
10
0
10
 1 505,20
50,00%
0
0
0
Talhaoui Fauzaya
3
4
4
11
0
11
 1 655,72
68,75%
0
0
0
Turan Güler
4
0
2
6
0
6
  903,12
40,00%
0
0
0
Turtelboom Annemie
1
2
0
3
0
3
  451,56
75,00%
0
0
0
Valkeniers Bruno
2
0
3
5
0
5
  752,60
33,33%
0
0
0
Van Aelst Vic
4
0
0
4
0
4
  602,08
44,44%
0
0
0
Van Brempt Kathleen
4
2
1
7
0
7
 1 053,64
46,67%
0
0
0
Van dermeersch Anke
4
3
1
8
0
8
 1 204,16
53,33%
0
0
0
Van Duppen Dirk
3
7
2
12
0
12
 1 806,24
66,67%
0
0
0
Van Esbroeck Martijn
4
11
3
18
0
18
 2 709,36
81,82%
0
0
0
van Gool Greet
3
9
4
16
0
16
 2 408,32
72,73%
1
0
0
Van Osselaer Wim
2
5
3
10
0
10
 1 505,20
62,50%
0
0
0
Vanbesien Wouter
4
6
2
12
0
12
 1 806,24
70,59%
0
0
0
Vereecken Kevin
3
6
4
13
1
12
 1 806,24
65,00%
0
0
0
Voorhamme Robert
2
8
3
13
0
13
 1 956,76
56,52%
0
0
0
Vrints Martine
4
15
5
24
1
23
 3 461,96
100,00%
0
0
0
Wassenberg Toon
4
11
2
17
0
17
 2 558,84
73,91%
0
0
0
163
303
130
596
7
589
 88 656,28
1
0
0

Overzicht 1ste kwartaal 2018
Bes
Aan
te
ta
nd
To

a

ig
ta
To
a
e
nwez
 ra
Th
a
ta

a
a
e
a

ds
m
a
pre
ig
a
nta
 a
c
c
om
om

s
a
ls
z
e
a
 g
itti
nti
nwez
e
Naa
Rad
m
m
is
is
ng
e
e
ge

s
s
m
e
e
li
n
ie
ie
ig

ld
d
Akbas Fatma
3
13
2
18
 2 709,36
0
Annemans Gerolf
1
0
1
2
  301,04
0
Annouri Imade
1
2
0
3
  451,56
0
Aydemir Leyla
3
14
2
19
 2 859,88
0
Bachar Karim
2
16
1
19
 2 859,88
0
Branders Mie
2
11
1
14
 2 107,28
4
Chebaa Amimou 
3
0
0
3
  451,56
0
Mohamed
De Coninck Monica
2
6
1
9
 1 354,68
0
Detiège Maya
1
0
0
1
  150,52
0
Dewinter Filip
3
9
0
12
 1 806,24
0
Drozdik Vera
0
1
0
1
  150,52
0
Feyen Danny
3
19
2
24
 3 612,48
0
Gantman André
3
12
0
15
 2 257,80
0
Geets Lisa
3
15
2
20
 3 010,40
0
Giebens Joris
3
14
2
19
 2 859,88
0
Goedtkindt Jean
3
16
2
21
 3 160,92
0
Heylen Philip
3
12
1
16
 2 408,32
0
Homans Liesbeth
2
0
0
2
  301,04
0
Janssen Patrick
2
15
2
19
 2 859,88
0
Kastit Ikrame
2
7
0
9
 1 354,68
0
Kherbache Yasmine
1
0
0
1
  150,52
0
Kimpe Kathy
3
2
0
5
  752,60
0
Klaps Johan
3
16
1
20
 3 010,40
0
Laenens Koen
3
11
1
15
 2 257,80
2
Leys Carine
3
8
0
11
 1 655,72
0
Loveniers Franky
3
15
2
20
 3 010,40
0
Matushina Galina
3
15
1
19
 2 859,88
0
Meirsman Danielle
3
12
2
17
 2 558,84
2

Mertens Peter
3
2
0
5
  752,60
0
Piryns Freya
3
13
2
18
 2 709,36
0
Rochtus Dirk
3
15
1
19
 2 859,88
1
Talhaoui Fatima
3
6
2
11
 1 655,72
0
Talhaoui Fauzaya
3
10
1
14
 2 107,28
0
Turan Güler
3
1
0
4
  602,08
0
Turtelboom Annemie
3
11
0
14
 2 107,28
0
Valkeniers Bruno
3
6
0
9
 1 354,68
0
Van Aelst Vic
3
0
0
3
  451,56
0
Van Brempt Kathleen
3
2
0
5
  752,60
0
Van dermeersch Anke
3
4
1
8
 1 204,16
0
Van Duppen Dirk
2
7
1
10
 1 505,20
0
Van Esbroeck Martijn
3
18
2
23
 3 461,96
0
van Gool Greet
3
16
2
21
 3 160,92
2
Van Osselaer Wim
3
8
1
12
 1 806,24
0
Vanbesien Wouter
3
6
1
10
 1 505,20
0
Vereecken Kevin
3
14
1
18
 2 709,36
0
Voorhamme Robert
3
17
1
21
 3 160,92
0
Vrints Martine
2
21
2
25
 3 763,00
2
Wassenberg Toon
3
18
2
23
 3 461,96
1
125
456
46
627
 94 376,04
14

Overzicht 2de kwartaal 2018
(ge
Bes
Aan
Aan
e
te
ta

ta
nd
(rec

rec

z
z
ig
itti
To
itti
ht 
e
ht 
ng
 ra
ng
ta
op
op
a
e
a
e

 p

ds

 p
pre
a
res
a
res
c
a
a
om
nw. a
s
nwez
e
e
e
nti
nti
nti
ge
Naa
Rad
m
e
is
ge
ls
e
e
ig
ge
ge

s
 l
 a
m
e
ld
ld
li
n
ie
id
ld
ls
)

  
)
 
  
  
Akbas Fatma
3
14
  
  
17
 2 558,84
0
  
  
  
  
  
  
Annemans Gerolf
2
4
   6
  903,12
  
0
  
  
  
  
  
  
Annouri Imade
2
3
   5
  752,60
  
0
  
  
  
  
Aydemir Leyla
3
17
  
  
20
 3 010,40
0
  
  
  
  
  
  
Bachar Karim
3
16
  19
 2 859,88
  
0
  
  
  
  
  
  
Branders Mie
3
12
  15
 2 257,80
  
1
  
 

Chebaa Amimou 
0
0
0
  0,00
0
Mohamed
De Coninck Monica
3
6
9
 1 354,68
0
Detiège Maya
2
0
2
  301,04
0
Dewinter Filip
3
14
17
 2 558,84
0
Drozdik Vera
0
0
0
  0,00
0
Feyen Danny
3
20
23
 3 461,96
0
Gantman André
3
12
15
 2 257,80
0
Geets Lisa
3
18
21
 3 160,92
0
Giebens Joris
3
12
15
 2 257,80
0
Goedtkindt Jean
3
17
20
 3 010,40
0
Heylen Philip
1
4
5
  752,60
0
Homans Liesbeth
1
0
1
  150,52
0
Janssen Patrick
2
16
18
 2 709,36
0
Kastit Ikrame
1
4
5
  752,60
0
Kherbache Yasmine
3
3
6
  903,12
0
Kimpe Kathy
1
0
1
  150,52
0
Klaps Johan
3
17
20
 3 010,40
0
Laenens Koen
3
13
16
 2 408,32
0
Leys Carine
3
18
21
 3 160,92
1
Loveniers Franky
3
15
18
 2 709,36
0
Matushina Galina
3
17
20
 3 010,40
0
Meirsman Danielle
3
20
23
 3 461,96
0
Mertens Peter
3
1
4
  602,08
0

Piryns Freya
3
15
18
 2 709,36
0
Polis Axel
3
15
18
 2 709,36
0
Rochtus Dirk
3
16
19
 2 859,88
0
Seghers Ingrid
2
0
2
  301,04
0
Talhaoui Fatima
3
9
12
 1 806,24
0
Talhaoui Fauzaya
3
9
12
 1 806,24
0
Turan Güler
1
0
1
  150,52
0
Valkeniers Bruno
2
5
7
 1 053,64
1
Van Aelst Vic
3
0
3
  451,56
0
Van Brempt Kathleen
2
2
4
  602,08
0
Van dermeersch Anke
3
7
10
 1 505,20
0
Van Duppen Dirk
2
7
9
 1 354,68
0
Van Esbroeck Martijn
3
20
23
 3 461,96
0
van Gool Greet
2
10
12
 1 806,24
1
Van Osselaer Wim
3
11
14
 2 107,28
1
Vanbesien Wouter
3
6
9
 1 354,68
0
Vereecken Kevin
3
17
20
 3 010,40
1
Voorhamme Robert
3
20
23
 3 461,96
0
Vrints Martine
3
23
26
 3 913,52
0
Wassenberg Toon
2
16
18
 2 709,36
0
121
500
622
 93 623,44
6
93623,44