Bekijk en zoek de aanvragen (page 9)

  

Ongeveer 1505 WOB-informatieaanvragen gevonden

Beste Charlotte, Wij plaatsen onze ontwerpbesluiten steeds online, op de dag dat de gemeenteraadsleden de uitnodiging voor de raad ontvangen. Dit is d...
Geachte mevr. Deprez Wij hebben uw vraag in het kader van de openbaarheid van bestuur goed ontvangen. 1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, b...
Mesdames, Messieurs, Depuis de nombreuses années, la Ville de Villeneuve d’Ascq fait de l’information du citoyen une priorité. Ainsi, en séance du C...
Bonjour Mesdames, Messieurs,     Veuillez trouver en annexe l’ordre du jour de l’Assemblée du Conseil Communal du 17/04/2023. Je vous en souha...
Monsieur Guillaume, Ce 31 mars 2023, le dossier du pôle multifonctionnel et lieu d’expérience namurois du quartier Léopold a été déclaré comme compl...
Permis d'urbanisme parking pour l'Abbaye ND du Vivier
Antwoord van Stad Namen aan ASBL Ramur op .

Succesvol.

Bonjour, Votre message a bien été reçu par le service Communication, nous le traiterons dans les meilleurs délais.  Nous répondons à vos messages...
Naschrift 4/4.   Van: Johan Rosseel Verzonden: woensdag 12 april 2023 11:10 Aan: '[FOI #4278 email]' <[FOI #4278 email]> CC: Openbaarheid <[adr...
Geacht mevrouw Deprez,     Momenteel zijn de ontwerpbesluiten enkel raadpleegbaar voor de raadsleden, via een online portaal en dit -cfr. hetgee...
    Eddie Brebels, Algemeen directeur   Gemeentebestuur - OCMW Bocholt Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt tel. 089 20 19 19   [1][IMG][2][IMG]  ...
Geachte mevrouw Deprez,   Wij bevestigen de goede ontvangst van uw mail van 10 april. Omtrent uw vragen, kunnen we u meedelen dat alle wettelijk...
Beste,  Wij doen dit inderdaad maandelijks.  Alle documenten kan je terugvinden op onze website.  [1]Agenda en notulen gemeenteraad 2023 | Knokke He...
Beste U kan deze informatie vinden op onze website via https://www.dilsen-stokkem.be/agendaplusnotulen/overzicht/3565/gemeenteraad De raad is gepland...
Beste, 1. Die kan u hier vinden, zie ook de bijlagen onderaan: https://kontich-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/zittingen/44dc6cd9-d8a3-4423...
Bonjour, Pouvez-vous me préciser les documents manquants? J'ai effectivement oublié les conventions de subsides, que je joins ici. Pour le reste je...
Geachte Wij publiceren de week voor de gemeenteraad de agenda met toelichting op de website. Voor de maand maart : zie https://www.keerbergen.be/agend...
Mevrouw Fien Portier,   Ik verwijs naar uw verzoek van 11 maart 2023. De lijst van percelen werd u toegezonden in antwoord op uw aanvraag van 30...
Beste mevrouw Deprez, Wij willen als gemeentebestuur zeer graag de ontwerpbeslissingen ter beschikking stellen. Onze gemeenteraad paste ook reeds het...
Bonjour,   Par une enquête adressée aux collectivités, vous souhaitez connaître les modes d’accès à l’information, notamment des conseils municipa...
Geachte In antwoord op uw mail kan ik u het volgende meedelen. 1. Acht a negen dagen voor elke gemeenteraadszitting wordt de agenda samen met de bund...
Geachte mevrouw Deprez   Ik beantwoord hierbij de gestelde vragen. Indien u nog verdere vragen heeft, aarzel dan niet me te contacteren.   1. Kunt...
Beste, Wij publiceren, zoals het decreet voorschrijft, de agenda's van de gemeenteraad op onze website. https://lblod.wetteren.be/LBLODWeb/Home/Overz...
Geachte mevrouw De mogelijkheid om besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad bieden we nog niet aan. We nemen de suggestie in overweging...
Bonjour,   Voici en pièce jointe les données demandées.   Bien cordialement,   * Prière de tenir en compte que les données distribuées sont...
Geachte   De voor openbaarmaking vatbare ontwerpbesluiten voor de raadsagenda’s (gemeente- en ocmw-raad) zijn beschikbaar in onze raadpleegomgevin...
Beste De toegelichte ontwerpbesluiten voor komende gemeenteraadszittingen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website, 1 week voordat de zitting...