Bekijk en zoek de aanvragen

  

Ongeveer 1370 WOB-informatieaanvragen gevonden

Beste Charlotte Op onze gemeentelijke website publiceren we 10 dagen voor de zitting ook steeds de ontwerpbesluiten. Je kan deze webpagina hier terug...
Beste   De agenda met toelichting wordt voorafgaand aan de gemeente- en OCMW-raad gepubliceerd op de raadpleegomgeving, voor de volgende vergaderi...
Dag Chantal Bedankt voor de informatie. We hebben alles goed ontvangen. Vriendelijke groet Charlotte Deprez
Dag Luk Bedankt voor de informatie. Vriendelijke groet Charlotte Deprez
Beste mevrouw,   Mijn excuses voor de vertraging in het antwoord. Uw oorspronkelijke mail had ons nooit bereikt. U vindt hieronder het antwoord op...
Beste,   De gemeente Moorslede publiceert zowel van de gemeenteraad, als van de raad van maatschappelijk welzijn steeds de agenda, toegevoegde agen...
Dag Tom De mails zijn verstuurd via Transparencia. Af en toe is daar ook iets foutgelopen, gezien we heel wat steden en gemeenten in één keer hebben...
Dag Charlotte   Volgens de regelgeving zal ons lokaal bestuur de notulen publiceren na goedkeuring ervan op de volgende gemeenteraad.   Vriend...
Dag Inge Er is precies iets foutgelopen met het systeem waarmee we alle mails hebben verstuurd, waardoor jullie te veel mails hebben ontvangen. Mijn...
Geachte mevrouw,   Het lokaal bestuur van Eeklo plaatst reeds alle ontwerpbeslissingen en bijlagen/documentatie voor de zittingen van de gemeenter...
Geachte Naar aanleiding van uw verzoek tot het bekomen van ontwerpbeslissing, toelichtingen en bijlagen van gemeenteraadszittingen delen wij u mee da...
Geachte De openbare agenda's, toelichtingen bij de agenda, besluitenlijsten, goedgekeurde notulen van de vergaderorganen van het Lokaal bestuur zijn...
Beste mevr. Deprez, Voor de volledigheid verwijs ik ook nog naar de mogelijkheid van de burger om de raad te herbekijken. Op de website staat hierover...
Beste mevrouw Deprez De agenda en ontwerpbundel (te vinden onder de noemer 'notulen') zijn steeds in de loop van de 8ste dag voor de zitting ter besch...
Beste Charlotte De hieronder aangehaalde vragen werden beantwoord in het besluit van de Algemeen directeur van 21.04.2023, u die dag doorgestuurd....
Séance au Conseil communal du 23 mai 2023 : fichier vidéo + écrit
Een follow-up bericht werd gestuurd aan Gemeente Vorst door CEDRIC DARTOIS op .

Gedeeltelijk succesvol.

Cher/Chère Julien CHARLES, Merci bien je comprends. Pourriez-vous juste m'envoyer le lien internet que je devrai consulter en temps utile ? Bien...
Beste Charlotte Enkel de agenda en de toelichtende nota van het openbaar gedeelte worden uiterlijk acht dagen voor de vergadering openbaar gemaakt doo...
Dag Joeri Het gaat inderdaad om ontwerpbesluiten. Bedankt voor uw reactie. Vriendelijke groet Charlotte Deprez
Ensemble des écrits coupe à blanc au lieu *mâle hé *
Een follow-up bericht werd gestuurd aan Gemeente Stoumont door Joel beaupain op .

Gedeeltelijk succesvol.

Cher/Chère Commune de Stoumont, Bonjour. Je vous demande l ensemble des écrits, inclus les emails de l ensemble des élus communaux vers et reçu de l...
Dag Karen Bedankt voor het antwoord. We vragen niet de agenda, maar de ontwerpbesluiten en bijlages. Vandaar opnieuw onze vraag: - Kunt u ons uiter...
Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte   Ik kan u meedelen dat uw vragen op het college van burgemeester en schepenen zijn geagendeerd. Hierond...
Monsieur Dartois, Je fais référence à votre demande du 25 mai. Le document demandé n'existe pas. En effet, l'avis de la commission de concertation d...
Budgets et dépenses annuelles pour les aménagements PMR
Een follow-up bericht werd gestuurd aan Stad Bergen door N. Dupont op .

Succesvol.

Cher/Chère Ville de Mons, Un grand merci pour ces toutes ces informations qui serviront à comprendre ce qui peut être attendu des aménagements et fa...
  Bonjour,   Veuillez trouver en pièces jointes, les documents relatifs à la séance du Conseil communal du 30/05/2023. Je vous en souhaite bon...
Geachte mevrouw Deprez,   Als bijlage vindt u het besluit van de algemeen directeur van 15 mei 2023 aangaande uw aanvraag in het kader van openbaa...