Beste gemeente Zaventem Een tijd geleden stuurden we u een mail in verband met een project van verschillende Belgische en Franse media en vereniginge...
Geachte heer Erik Vanden Abeele,   Zoals eerder medegedeeld hebben we uw vraag onderzocht. In overleg met de gemeentesecretaris en de betrokken di...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?