Geachte heer Erik Vanden Abeele,   Zoals eerder medegedeeld hebben we uw vraag onderzocht. In overleg met de gemeentesecretaris en de betrokken di...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?