vzw Brussels Major Events

Een overheidsinstelling, ook genaamd vzw_BME

1 vraag
Onkosten en vergoedingen van lokale mandatarissen
Een follow-up bericht werd gestuurd aan vzw Brussels Major Events door Nina Verhaeghe op .

Lang achterstallig.

Beste directie van Brussels Major Events, Op 25/10/2017 heb ik u een vraag gesteld in verband met onkosten en vergoedingen van publieke mandatarissen...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?