Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - FOD BIZA

Een overheidsinstelling, ook genaamd SPFBIZA

https://dofi.ibz.be/fr/themes/propos/publicite-de-ladministration

1 vraag
Beste, De Dienst Vreemdelingenzaken verricht geen aanhoudingen. De grenscontrole wordt uitgevoerd door de Federale Politie. U kan uw vraag richten tot...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?