Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - FOD BIZA

Een overheidsinstelling, ook genaamd SPFBIZA

https://dofi.ibz.be/fr/themes/propos/publicite-de-ladministration

3 aanvragen
Nous avons bien reçu votre message. Vous recevrez une réponse de notre service dans un délai de 10 jours ouvrables. Si nécessaire, nous transfèrerons v...
Toepassing "bij gratie Gods"

Informatie die niet beschikbaar is.

Geachte, Gelieve u te wenden naar Binnenlandse zaken. Dit is geen bevoegdheid van dienst vreemdelingenzaken. Met vriendelijke groeten, MVD Administr...
Beste, De Dienst Vreemdelingenzaken verricht geen aanhoudingen. De grenscontrole wordt uitgevoerd door de Federale Politie. U kan uw vraag richten tot...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?