Gemeente Oudergem

Gemeentelijk bestuur van Brussel, ook genaamd Oudergem

28 aanvragen
Cher/Chère Commune d'Auderghem, Sur base de l'Art. 11 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire co...
Monsieur Azouzi, Veuillez trouver ci-joint le scan de la dernière version du contrat nous liant avec une compagnie d'assurance pour les œuvres du pat...
Bonjour Monsieur Piha, Veuillez trouver ci-joint la réponse à votre demande. Cordialement, Thibault Delforge [1]Administration communale d’Aude...
Geachte, Het gemeentelijke bestuur heeft geen gegevens m.b.t de sociale huisvestingsmaatschaapij. Wij oefenen geen controle noch toezicht op huisvesti...
Documents concernant l'acces aux listes electorales
Antwoord van Gemeente Oudergem aan Paul-Olivier Dehaye op .

In afwachting van classificatie.

Bonjour, La commune d'Auderghem accuse réception de votre message. Cordialement, Thibault Delforge ________________________________________ De : P...
Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente
Antwoord van Gemeente Oudergem aan Yves Coudron op .

In afwachting van classificatie.

Geachte, In bijlage, kunt U vinden de jaarlijksverslagen van Oudergem betreffende het transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse...
Geachte Gemeente Oudergem, Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen; de tabel van het gemeentelijk secre...
Bonjour, Veuillez trouver ci-joint la réponse de la commune d'Auderghem. Cordialement, Thibault Delforge ________________________________________...
Bonjour, Cet e-mail pour accuser réception de votre demande. Cordialement, Thibault Delforge ________________________________________ De : Paul-Oli...
registre de sécurité des écoles d'Auderghem
Vraag tot heroverweging aan Gemeente Oudergem door claude archer op .

In afwachting van heroverweging.

Cher/Chère Commune d'Auderghem, Cher Monsieur Thibaut Delforge, J'écris pour demander une reconsidération de ma demande 'registre de sécurité des éc...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?