Naschrift 4/4.   Van: Johan Rosseel Verzonden: woensdag 12 april 2023 11:10 Aan: '[FOI #4278 email]' <[FOI #4278 email]> CC: Openbaarheid <[adr...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?