Beste Mevrouw De Sloover, Sorry voor het misverstand. In bijlage vindt u een tabel waarop alle vergaderingen worden ingeschreven. in parallel vin...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?