Nicole de Moor - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Federale ministeriële kabinetten, ook genaamd Nicole de Moor

2 aanvragen
Wie is er eigenaar van de parking plaatsen (straat) in België? Hoogachtend, Defraine Johnny
Madame la Secrétaire d’Etat, Vu l’Art. 32 de la Constitution « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?