Beste, In bijlage bezorgen wij u de agenda's en ontwerpbeslissingen voor de aanstaande gemeenteraadszitting d.d. 22 juni 2023. Met vriendelijke groe...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?