Minister Bernard Clerfayt :Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

Een overheidsinstelling

1 vraag
Cher Monsieur, Glaxosmithline Biologicals a 6 unités d’établissement : 5 sont situées en Wallonie et une à Bruxelles. Le seul subside dont aurait pu...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?