Geachte mevrouw Deprez,   Als bijlage vindt u het besluit van de algemeen directeur van 15 mei 2023 aangaande uw aanvraag in het kader van openbaa...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?