Geachte mevrouw Deprez,   Zoals aangekondigd in de brief die u op 13 april ontving, hierbij de gevraagde documenten met betrekking tot de vergader...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?