Cijfers beleid woonkwaliteit
Antwoord van Stad Leuven aan Arne Sonck op .

Succesvol.

Geachte   Naar aanleiding van uw aanvraag openbaarheid van bestuur kan u als bijlage het besluit van de adjunct-algemeen directeur terugvinden....
Geachte Uw onderstaande vragen werden reeds beantwoord bij mail van 4 april 2023. Als bijlage vindt u nogmaals de aan u verzonden e-mail. Met vriende...
Vraag in naam van openbaarheid van bestuur - mandaten en vergoedingen
Antwoord van Stad Leuven aan Arthur Van Duyse op .

In afwachting van classificatie.

Geachte In het kader van de actieve openbaarheid van bestuur publiceert de stad al diverse bestuursdocumenten op haar website, waaronder het jaarversl...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?