Beste   In bijlage het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 28 februari 2023.   Met vriendelijke groeten,   Team secretariaat...
Beste   In bijlage de gevraagde documenten.   Met vriendelijke groeten,   Team secretariaat Lokaal bestuur Kraainem Arthur Dezangrélaan...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?