Geachte,   Zie hieronder, onder de respectieve de vragen.     Met vriendelijke groet,   Lien Vanwalle | jurist Kortrijk | Bestuurszaken...
Vraag in naam van openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen
Aanvraag verzonden aan Stad Kortrijk door Arthur Van Duyse op .

Lang achterstallig.

Geachte Stadssecretaris van Krotrijk, Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van de...
Etude d'impact, contrats et documents lies au tracking GSM
Een follow-up bericht werd gestuurd aan Stad Kortrijk door Paul-Olivier Dehaye op .

Lang achterstallig.

Chère Ville de Courtrai, Je n'ai pas recu de reponse a ma demande, certainement pas dans les delais legaux. Veuillez repondre au plus vite. Paul-Ol...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?