J.J. De Gucht, : Stad Aalst Schepen: Personeel & organisatie, Stadsvernieuwing, Mobiliteit & openbare werken, Onderhoud openbaar domein

Een overheidsinstelling

1 vraag
Achtbare Schepen J.J. De Gucht U zal het druk hebben, daarom een herinnering aan mijn vraag naar de 'Nota van de stad Aalst m.b.t. de verdediging van...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?