Beste   Als bijlage kunt u de opwerpbesluiten en toelichtingen terugvinden van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.   Met vri...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?