Beste   Bijgevoegd bezorg ik jullie de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de gemeenteraad van 22 mei 2024.   Met vriendelijke groeten  ...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?