ATO - Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling

Instelling van openbaar nut in Brussel, ook genaamd ATO

1 vraag
Chère Agence de Développement Territorial (ADT), Concernant la transformation du bâtiment Citroën, place de l'Yser, pourriez-vous me transmettre les...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?