Stad Antwerpen

Steden en gemeenten van Vlaanderen, ook genaamd Antwerpen

16 aanvragen
Beste heer De Bruyn,   Wij hebben uw vraag met betrekking tot de contractuele verbintenissen tussen de stad Antwerpen en de softwareleverancier va...
Fietsboetes
Antwoord van Stad Antwerpen aan Fenna Bouve op .

In afwachting van classificatie.

Geachte mevrouw Boeve,   In antwoord op uw vraag omtrent het aantal PV's uitgeschreven aan fietsers die verkeersovertredingen begingen (gaande van z...
schoolstraten in district Antwerpen
Antwoord van Stad Antwerpen aan Leen Schelfhout op .

In afwachting van classificatie.

Geachte Mevrouw Schelfhout   Wij ontvingen op 26 november 2018 uw vraag in het kader van de passieve openbaarheid van bestuur tot uitleg over de b...
Niet-Belgen die geregistreerd waren om te mogen stemmen: hoeveel hebben er gestemd?
Antwoord van Stad Antwerpen aan Benjamin De Bruyn op .

Informatie die niet beschikbaar is.

Geachte heer U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten hoeveel van de geregistreerde 1044 Europese en 1117 niet-Europese burgers...
Geachte meneer de Bruyn,   We hebben uw vragen met de nodige aandacht bekeken en de nodige gegevens verzameld om een antwoord te geven. We beper...
 Geachte heer Simanjuntak Als bijlage sturen wij u de beslissing over uw aanvraag die kadert in de openbaarheid van bestuur  Met vriendelijke groe...
Postbus op Moorkensplein
Antwoord van Stad Antwerpen aan Herman Van Laer op .

In afwachting van classificatie.

Beste heer Van Laer, Wij hebben uw informatievraag goed ontvangen. Dit is geen openbaarheidsvraag en daarom werd deze mail doorgestuurd naar het klant...
Geachte heer De Bruyn U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten inzage in bestuursdocumenten waaruit blijkt 1) hoeveel niet-Belg...
Geachte heer De Bruyn   U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuur inzage in een overzicht met: -          aanwezigheden en afwezighed...
Onderzoek Tritel m.b.t. water in de vijvers van het stadspark
Antwoord van Stad Antwerpen aan Benjamin De Bruyn op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte heer De Bruyn   Op 21 maart 2014 keurde het college van burgemeester en schepenen het [1]Landschapsbeheerplan voor het stadspark goed. Dit...
Rapport over impact LEZ (Lage Emissie Zone)
Antwoord van Stad Antwerpen aan Thomas Goorden op .

Succesvol.

Geachte heer Goorden Gelieve in bijlage de door u opgevraagde studie in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten te vinden. Met vriendeli...
Rapport over jeugdcriminaliteit Antwerpen Stad
Aanvraag verzonden aan Stad Antwerpen door Jonathan Cieters op .

Lang achterstallig.

Geachte Stad Antwerpen, Zou ik het meest recent beschikbare rapport kunnen verkrijgen over de huidige statistieken over de jeugdcriminaliteit binnen...
Geachte heer De Bruyn,   Wij ontvingen uw vraag van 19/11/2017 in het kader van openbaarheid van bestuur. Zoals aangekondigd  in bijlage de besl...
Geachte heer Goorden   Ik heb het mailbericht van de stadssecretaris  9 november 2017 goed ontvangen. Als bijlage bezorg ik u een kopie van de lij...
Ombudsvrouw - Rapport eerste semester 2017
Antwoord van Stad Antwerpen aan Thomas Goorden op .

Succesvol.

Geachte heer Goorden   Ik ontving uw vraag naar het semesterrapport 2017 van de ombudsdienst.   Bedankt voor uw belangstelling.     Met v...
Asbest in het Stadhuis
Aanvraag verzonden aan Stad Antwerpen door Wouter Frateur op .

Lang achterstallig.

Beste Stad Antwerpen Kunt u mij elektronisch op dit e-mailadres de asbestinventaris van het Stadhuis op de Grote Markt toesturen? Ik maak bij deze aa...

Enkel aanvragen gedaan via Transparencia zijn zichtbaar ?