Zoek

Geavanceerde zoektips

 • Voer de zoekwoorden in, gescheiden door spaties, bv. stijgende baan
 • Gebruik OR (in hoofdletters) indien één van de woorden volstaat, bijvoorbeeld, Kamer OR Senaat
 • Gebruik aanhalingstekens indien u een exacte woordvolgorde zoekt, bv. Raad van Europa"
 • status: om te zoeken op basis van de status, of de historiek van de status van de aanvraag, zie de tabel met statussen verderop.
 • variety: om bepaalde elementen die u wil zoeken te selecteren, zie de tabel met variaties verderop.
 • requested_from:home_office om aanvragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken te zoeken typt u de naam zoals in de URL.
 • requested_by:julian_todd om aanvragen door Julian Todd te zoeken typt u de naam zoals in de URL.
 • commented_by:tony_bowden om commentaren door Sara De Sloover te zoeken typt u de naam zoals in de URL.
 • request: om uw zoekactie te beperken tot een specifieke aanvraag. Typ de titel zoals in de URL.
 • filetype:pdf om alle reacties met pdf-bijlagen te vinden. Of probeer een van deze: csv txt pdf rtf doc docx xls xlsx ppt pptx oft msg tnef tif gif jpg png bmp html vcf zip delivery-status
 • Vul 01/01/2008..14/01/2008 in om enkel de gebeurtenissen van de eerste twee weken van januari 2008 weer te geven.
 • tag:charity om alle overheidsinstellingen of aanvragen met een bepaalde tag te tonen. Je kunt meerdere tags, en tagwaardes meegeven, bijvoorbeeld tag:openlylocal AND tag:financial_transaction:335633. Let op dat standaard elke tag aanwezig kan zijn. Je moet expliciet AND toevoegen als je alleen resultaten van waar alles aanwezig is, wil zien.
 • request_public_body_tag:charity om de aanvragen aan overheidsinstellingen te vinden met behulp van een gegeven tag.
 • Lees meer overadvanced search operators, zoals proximity and wildcards.

Tabel met de statussen

Alle opties hieronder kunnen status of latest_status voor het dubbele punt gebruiken. Bijvoorbeeld, status:niet_in_het-bezit komt overeen met aanvragen die altijd gemarkeerd staan als "informatie die niet in het bezit is van de overheidsinstelling" ; latest_status:niet_in_het_bezit komt enkel overeen met aanvragen die momenteel gemarkeerd staan als "informatie niet in het bezit van de overheidsinstelling".

status:waiting_responseIn afwachting van het antwoord van de overheidsinstelling
status:not_heldDe overheidsinstelling beschikt niet over de gevraagde informatie.
status:rejectedDe aanvraag werd geweigerd door de overheidsinstelling.
status:partially_successfulUw aanvraag werd deels beantwoord
status:successfulAlle gevraagde informatie werd ontvangen
status:waiting_clarificationDe overheidsinstelling wenst verduidelijking over een deel van de aanvraag.
status:gone_postalThe public authority would like to / has responded by postal mail
status:internal_reviewIn afwachting van een heroverweging van de overheidsinstelling m.b.t. de afhandeling van deze vraag.
status:error_messageFoutmelding: zoals bv. verkeerd afgeleverd
status:requires_adminA strange response, required attention by the Transparencia team
status:user_withdrawnDe aanvrager heeft omwille van een bepaalde reden afgezien van deze aanvraag.

Tabel van de veschillende soorten

Alle opties hieronder kunnen voor de dubbele punt variety of latest_variety gebruiken. Bijvoorbeeld, variety:sent komt overeen met aanvragen die ooitverstuurd zijn; latest_variety:sent komt overeen met aanvragen die momenteel als verzonden gemarkeerd staan.

variety:sentOorspronkelijk verstuurde aanvraag
variety:followup_sentVolg berichtverstuurd door de aanvrager op
variety:responseAntwoord van een overheidsinstelling
variety:commentAantekening die toegevoegd werd aan de informatieaanvraag
variety:authorityEen overheidsinstelling
variety:userEen gebruiker van Transparencia