Parcourir et rechercher les demandes (page 6)

  

751 demandes d'accès à l'information trouvées

Beste   Mijn excuses voor het late antwoord; uw vraagstelling is evenwel geen vraag openbaarheid van bestuur, maar een vraag naar een intentie inz...
  Beste,   Het college van burgemeester en schepenen behandelde uw vraag in zitting van 8 mei laatstleden. De gemeente Kampenhout publiceert vooraf...
Geachte mevrouw Deprez, Wij komen graag terug op uw e-mail van 16 april 2023. Rekening houdend met de termijnen opgenomen in het decreet over het lok...
Bonjour Monsieur Lanneau,   Vous trouverez en annexe un courrier qui vous est adressé.   Bien à vous,   Sylvie BAUKENS Secrétariat de la...
Te renoveren sociale woningen Stad Brussel
Réponse par Ville de Bruxelles à L. Ortega le .

Information non détenue.

Geachte heer Ortega, Verwijzend naar uw onderstaande vraag tot toegang van bestuursdocumenten, kan ik u meedelen dat de Stad Brussel geen sociale woni...
Geachte mevrouw Deprez,   Aansluitend bij uw vraag van 16.04 jl. Overeenkomstig artikel 285-286 van het decreet lokaal bestuur wordt een lijst m...
Beste mevrouw Deprez, De gemeente Sint-Katelijne-Waver stelt alles in het werk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen wat betreft publicatie e...
Bonjour, Ci-jointe, la réponse à votre demande de documents concernant le Conseil communal. Bien à vous Sophie DUFRASNE Secrétariat des assemblées T...
Geachte, Op 06 april en 17 april 2023 kregen we per mail een vraag binnen ikv Openbaarheid van bestuur. Als bijlage kan u onze antwoordbrief terugvind...
Beste Charlotte Hartelijk dank voor je vragen. Lokaal bestuur Lievegem zal niet ingaan op deze vraag. Bij de afweging van de inzet van onze personeel...
Bonjour Madame Mouzon, Veuillez trouver en annexe notre réponse à votre courriel. Cordialement. Gilles LONGHINO Administration communale de Pétange...
Geachte mevrouw,   Uw vraag tot openbaarheid van bestuur van 9 april is ontvankelijk, maar ongegrond.   1. Vraag tot openbaarheid van bestuur m.b....
  Geachte mevrouw Charlotte Deprez,   Wij hebben uw aanvraag tot openbaarmaking van de ontwerpresoluties op 29 maart ontvangen.   Na onderzo...
Geachte In antwoord op onderstaande mail tot openbaarmaking kunnen wij u volgende meedelen : Op onze website https://www.lierde.be/bestuur/gemeentera...
Geachte mevrouw Na interne bespreking besliste het college om de huidige manier van werken niet aan te passen. Plaats, dag en uur van de gemeente- en...
Geachte mevrouw,   Uw hierboven vermeld verzoek van 17 april 2023 in het kader van de openbaarheid van bestuur wordt niet ingewilligd. Hieronder v...
  Referentienummer: C-2304.776.355.039     Beste mevrouw Deprez   Alle aanvragen in het kader van openbaarheid van bestuur mogen gericht w...
Geachte mevrouw Deprez,   Over uw aanvraag openbaarheid van bestuur van 14 april 2023 besliste de algemeen directeur op 21 april 2023. Deze beslissi...
  Geachte mevrouw Deprez Helaas heeft uw eerste aanvraag ons nooit bereikt. Toekomstige vragen kan u ons toesturen via het webformulier op de geme...
Beste Als bijlage het antwoord dat ik reeds verstuurde. Met vriendelijke groeten Peter Van Herck diensthoofd Secretarie Stad Vilvoorde • Stadhuis •...
Geachte mevrouw Deprez   In antwoord op uw onderstaand bericht kunnen wij u mededelen dat het lokaal bestuur Maldegem de agenda van de gemeenteraad...
Beste   De agenda van de aankomende gemeenteraad wordt volgens de wettelijke bepalingen op onze gemeentelijke website gezet.   Na goedkeuring door...
Geachte mevrouw Charlotte Deprez   Hartelijk dank voor uw mail van 6 april jl. met onderwerp ‘Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemee...
Beste Zoals reeds eerder geantwoord, publiceren wij als lokaal bestuur alles wat er gepubliceerd dient te worden. Ontwerpbesluiten publiceren geeft v...
Beste, Als lokaal bestuur zijn we verplicht aan eenieder die erom verzoekt inzage te geven in, uitleg te verschaffen over of een afschrift te bezorgen...