Parcourir et rechercher les demandes (page 9)

  

1529 demandes d'accès à l'information trouvées

Bonjour, A Partir de ce jour 31/03/2023, je ne suis plus employé par Paradigm, je vous invite à contacter juridique@paradigm.brussels.   Vanaf 3...
Beste Wij ontvingen uw vraag in goede orde. Voor het eenvoudig beantwoorden van uw vraag, herneem ik hieronder uw vraag en vul ons antwoord verder aa...
Beste, De documenten waarnaar u vraagt zijn beschikbaar op onze website. Dit is zo voorgeschreven in het decreet lokaal bestuur. Met vriendelijke gro...
Beste, In bijlage vindt u de dagorde + de voorbereidingen die verstuurd worden naar alle gemeenteraadsleden. In de voorbereiding kan u door op de link...
Geachte Bij stad Mechelen is inzake het ter beschikking stellen van ontwerpbesluiten en de relevante bijlagen vóór een zitting van de gemeenteraad v...
Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte, Hierbij vindt u de ontwerpbesluiten voor de gemeenteraad van 27 april 2023. Met vriendelijke groeten, Pegg...
Bonjour Monsieur, Suite à votre demande, veuillez trouver les informations demandées : Pour l’année 2019, il y a eu 252 expulsions. Pour l’année 2020...
Beste   In bijlage vindt u de beslissing van de algemeen directeur van 18 april 2023 over uw aanvraag voor toegang tot bestuursdocumenten (ontwer...
bonjour Monsieur Corteville,   Je vous prie de trouver, ci-joint, le courrier de réponse suite à votre demande, en m’excusant pour le retard de ce...
Beste   In bijlage de gevraagde documenten.   Met vriendelijke groeten,   Team secretariaat Lokaal bestuur Kraainem Arthur Dezangrélaan...
Beste, We hebben uw mail van 28 maart 2023 en 14 april 2023 goed ontvangen. Door de vakantieperiode heeft het antwoord wat op zich laten wachten....
Beste   Op [1]deze locatie staan de dagorde en de ontwerpbeslissingen telkens openbaar vanaf 8 dagen voor de zitting. Na de zitting worden de ontw...
Beste   Hieronder vindt u in blauwe kleur de antwoorden namens de gemeente Temse.   Met vriendelijke groet   [1]Logo Kristof Van Remoortere...
Geachte Uw onderstaande vragen werden reeds beantwoord bij mail van 4 april 2023. Als bijlage vindt u nogmaals de aan u verzonden e-mail. Met vriende...
Geachte heer, Betreft: bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur In antwoord op uw e-mail van 28 maart 2023 deel ik...
Beste,   Wij hebben uw mail betreft ‘Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen’ goed ontvangen.   Hier...
Bonjour, les dates sont indiquées sur le site dès que les conseils municipaux sont confirmés par la municipalité. Le prochain doit se tenir le 9 jui...
Beste mevrouw Charlotte Deprez Naar aanleiding van uw voorgaande mails, verwijs ik graag naar mijn reeds verzonden mail van woensdag 12.04.2023 met da...
Beste Eerst en vooral zien we dat uw mail spreekt van een 'herhaling'. De eerste mail hebben we echter niet ontvangen. Mogelijks werd die door een spa...
Dag Charlotte,   In bijlage de ontwerpbesluiten en de memories voor de raad van volgende week maandag. Wij delen de memories op voorhand op onze w...
Beste mevrouw In bijlage het antwoord van mijn collega dd. 12 april ll. Met vriendelijke groeten Annick Vandervennet stafmedewerker secretariaat G...
Geachte,   Zie hieronder, onder de respectieve de vragen.     Met vriendelijke groet,   Lien Vanwalle | jurist Kortrijk | Bestuurszaken...
Bonjour Monsieur le Commissaire,   Vous trouverez en annexe le tableau du Comité d’attribution pour Transparencia.   Nous vous en souhaitons b...
Beste Charlotte, Wij plaatsen onze ontwerpbesluiten steeds online, op de dag dat de gemeenteraadsleden de uitnodiging voor de raad ontvangen. Dit is d...
Geachte mevr. Deprez Wij hebben uw vraag in het kader van de openbaarheid van bestuur goed ontvangen. 1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, b...