Parcourir et rechercher les demandes (page 8)

  

1474 demandes d'accès à l'information trouvées

Bonjour, Votre message a bien été reçu par le service Communication, nous le traiterons dans les meilleurs délais.  Nous répondons à vos messages...
Naschrift 4/4.   Van: Johan Rosseel Verzonden: woensdag 12 april 2023 11:10 Aan: '[FOI #4278 email]' <[FOI #4278 email]> CC: Openbaarheid <[adr...
Geacht mevrouw Deprez,     Momenteel zijn de ontwerpbesluiten enkel raadpleegbaar voor de raadsleden, via een online portaal en dit -cfr. hetgee...
    Eddie Brebels, Algemeen directeur   Gemeentebestuur - OCMW Bocholt Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt tel. 089 20 19 19   [1][IMG][2][IMG]  ...
Geachte mevrouw Deprez,   Wij bevestigen de goede ontvangst van uw mail van 10 april. Omtrent uw vragen, kunnen we u meedelen dat alle wettelijk...
Beste,  Wij doen dit inderdaad maandelijks.  Alle documenten kan je terugvinden op onze website.  [1]Agenda en notulen gemeenteraad 2023 | Knokke He...
Beste U kan deze informatie vinden op onze website via https://www.dilsen-stokkem.be/agendaplusnotulen/overzicht/3565/gemeenteraad De raad is gepland...
Beste, 1. Die kan u hier vinden, zie ook de bijlagen onderaan: https://kontich-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/zittingen/44dc6cd9-d8a3-4423...
Bonjour, Pouvez-vous me préciser les documents manquants? J'ai effectivement oublié les conventions de subsides, que je joins ici. Pour le reste je...
Geachte Wij publiceren de week voor de gemeenteraad de agenda met toelichting op de website. Voor de maand maart : zie https://www.keerbergen.be/agend...
Mevrouw Fien Portier,   Ik verwijs naar uw verzoek van 11 maart 2023. De lijst van percelen werd u toegezonden in antwoord op uw aanvraag van 30...
Beste mevrouw Deprez, Wij willen als gemeentebestuur zeer graag de ontwerpbeslissingen ter beschikking stellen. Onze gemeenteraad paste ook reeds het...
Bonjour,   Par une enquête adressée aux collectivités, vous souhaitez connaître les modes d’accès à l’information, notamment des conseils municipa...
Geachte In antwoord op uw mail kan ik u het volgende meedelen. 1. Acht a negen dagen voor elke gemeenteraadszitting wordt de agenda samen met de bund...
Geachte mevrouw Deprez   Ik beantwoord hierbij de gestelde vragen. Indien u nog verdere vragen heeft, aarzel dan niet me te contacteren.   1. Kunt...
Beste, Wij publiceren, zoals het decreet voorschrijft, de agenda's van de gemeenteraad op onze website. https://lblod.wetteren.be/LBLODWeb/Home/Overz...
Geachte mevrouw De mogelijkheid om besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad bieden we nog niet aan. We nemen de suggestie in overweging...
Bonjour,   Voici en pièce jointe les données demandées.   Bien cordialement,   * Prière de tenir en compte que les données distribuées sont...
Geachte   De voor openbaarmaking vatbare ontwerpbesluiten voor de raadsagenda’s (gemeente- en ocmw-raad) zijn beschikbaar in onze raadpleegomgevin...
Beste De toegelichte ontwerpbesluiten voor komende gemeenteraadszittingen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website, 1 week voordat de zitting...
Monsieur Guillaume,   Suite à votre demande du 15 mars dernier, vous trouverez ci-joint le document sollicité, à savoir la demande de permis d'urb...
Beste De agenda van de aankomende gemeenteraad wordt samen met een beknopte toelichting bij elk agendapunt volgens de wettelijke bepalingen op onze ge...
Geachte,   Hierbij de antwoorden op vragen.   Met vriendelijke groeten   Jan Vervoort algemeen directeur [1]BH_ocmw-pms_mail œ  Paral...
Beste   Hierbij de gevraagde informatie.   Als bijlage vindt u de documenten terug die aan de raadsleden werden bezorgd voorafgaand aan de gem...
Geachte mevrouw, U vindt de antwoorden hieronder in uw mail. Met vriendelijke groeten Tina Vervloessem Algemeen directeur Kerkstraat 1 - 2230 Hers...