Parcourir et rechercher les demandes (page 5)

  

1472 demandes d'accès à l'information trouvées

Dag Charlotte, 10 dagen voor de raadzitting wordt de agenda samen met de toelichting bekendgemaakt. Dus geen ontwerpbesluiten en geen bijlagen.  ​...
Beste,   Naar aanleiding van je aanvraag openbaarheid van bestuur van 2 juni 2023 bezorgen we de beslissing van de algemeen directeur. Om de één...
Beste Charlotte Op onze gemeentelijke website publiceren we 10 dagen voor de zitting ook steeds de ontwerpbesluiten. Je kan deze webpagina hier terug...
Beste   De agenda met toelichting wordt voorafgaand aan de gemeente- en OCMW-raad gepubliceerd op de raadpleegomgeving, voor de volgende vergaderi...
Geachte mevrouw Deprez De agenda's, besluiten en toelichtingen worden zeven dagen voor de gemeenteraad en voor de raad voor maatschappelijke welzijn g...
Dag Charlotte, Eerst. Dank om samen mee te werken aan "beter voor morgen"!. Zoals je zal vaststellen (link onderaan), staat er momenteel, 1 week voor...
Dag Chantal Bedankt voor de informatie. We hebben alles goed ontvangen. Vriendelijke groet Charlotte Deprez
Dag Luk Bedankt voor de informatie. Vriendelijke groet Charlotte Deprez
Beste mevrouw,   Mijn excuses voor de vertraging in het antwoord. Uw oorspronkelijke mail had ons nooit bereikt. U vindt hieronder het antwoord op...
Dag Tom De mails zijn verstuurd via Transparencia. Af en toe is daar ook iets foutgelopen, gezien we heel wat steden en gemeenten in één keer hebben...
Dag Charlotte   Volgens de regelgeving zal ons lokaal bestuur de notulen publiceren na goedkeuring ervan op de volgende gemeenteraad.   Vriend...
Dag Inge Er is precies iets foutgelopen met het systeem waarmee we alle mails hebben verstuurd, waardoor jullie te veel mails hebben ontvangen. Mijn...
Geachte mevrouw,   Het lokaal bestuur van Eeklo plaatst reeds alle ontwerpbeslissingen en bijlagen/documentatie voor de zittingen van de gemeenter...
Geachte Naar aanleiding van uw verzoek tot het bekomen van ontwerpbeslissing, toelichtingen en bijlagen van gemeenteraadszittingen delen wij u mee da...
Geachte De openbare agenda's, toelichtingen bij de agenda, besluitenlijsten, goedgekeurde notulen van de vergaderorganen van het Lokaal bestuur zijn...
Beste mevr. Deprez, Voor de volledigheid verwijs ik ook nog naar de mogelijkheid van de burger om de raad te herbekijken. Op de website staat hierover...
Séance au Conseil communal du 23 mai 2023 : fichier vidéo + écrit
Message de suivi envoyé à Commune de Forest par CEDRIC DARTOIS le .

Partiellement abouti.

Cher/Chère Julien CHARLES, Merci bien je comprends. Pourriez-vous juste m'envoyer le lien internet que je devrai consulter en temps utile ? Bien...
Beste Charlotte Enkel de agenda en de toelichtende nota van het openbaar gedeelte worden uiterlijk acht dagen voor de vergadering openbaar gemaakt doo...
Ensemble des écrits coupe à blanc au lieu *mâle hé *
Message de suivi envoyé à Commune de Stoumont par Joel beaupain le .

Partiellement abouti.

Bonjour. Je vous demande l ensemble des écrits, inclus les emails de l ensemble des élus communaux vers et reçu de la dnf , vers et reçu de berinzenne...
Bonjour,   Pour faire suite à votre demande du 27 mai, je vous informe que la commune ne perçoit pas de produits pour la taxe sur les logements va...
Dag Karen Bedankt voor het antwoord. We vragen niet de agenda, maar de ontwerpbesluiten en bijlages. Vandaar opnieuw onze vraag: - Kunt u ons uiter...
Monsieur Dartois, Je fais référence à votre demande du 25 mai. Le document demandé n'existe pas. En effet, l'avis de la commission de concertation d...
Geachte, Ik heb uw mail goed ontvangen waarvoor dank. Ik laat u spoedig een antw geworden. Met vriendelijke groeten, Ignace Michaux Burgemeester L...
Budgets et dépenses annuelles pour les aménagements PMR
Message de suivi envoyé à Ville de Mons par N. Dupont le .

Abouti.

Un grand merci pour ces toutes ces informations qui serviront à comprendre ce qui peut être attendu des aménagements et faire la transparence sur ce q...
Madame, Monsieur, Habitant à Laeken près de l’Avenue de la Reine nous avons appris récemment l’existence d’un contrat de rénovation urbaine Av de la...