Parcourir et rechercher les demandes (page 3)

  

1360 demandes d'accès à l'information trouvées

Beste   In bijlage de gevraagde documenten.   Met vriendelijke groeten,   Team secretariaat Lokaal bestuur Kraainem Arthur Dezangrélaan...
Beste, We hebben uw mail van 28 maart 2023 en 14 april 2023 goed ontvangen. Door de vakantieperiode heeft het antwoord wat op zich laten wachten....
Beste   Hieronder vindt u in blauwe kleur de antwoorden namens de gemeente Temse.   Met vriendelijke groet   [1]Logo Kristof Van Remoortere...
Geachte Uw onderstaande vragen werden reeds beantwoord bij mail van 4 april 2023. Als bijlage vindt u nogmaals de aan u verzonden e-mail. Met vriende...
Geachte heer, Betreft: bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur In antwoord op uw e-mail van 28 maart 2023 deel ik...
Beste,   Wij hebben uw mail betreft ‘Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen’ goed ontvangen.   Hier...
Bonjour, les dates sont indiquées sur le site dès que les conseils municipaux sont confirmés par la municipalité. Le prochain doit se tenir le 9 jui...
Beste mevrouw Charlotte Deprez Naar aanleiding van uw voorgaande mails, verwijs ik graag naar mijn reeds verzonden mail van woensdag 12.04.2023 met da...
Beste Eerst en vooral zien we dat uw mail spreekt van een 'herhaling'. De eerste mail hebben we echter niet ontvangen. Mogelijks werd die door een spa...
Dag Charlotte,   In bijlage de ontwerpbesluiten en de memories voor de raad van volgende week maandag. Wij delen de memories op voorhand op onze w...
Beste mevrouw In bijlage het antwoord van mijn collega dd. 12 april ll. Met vriendelijke groeten Annick Vandervennet stafmedewerker secretariaat G...
Geachte,   Zie hieronder, onder de respectieve de vragen.     Met vriendelijke groet,   Lien Vanwalle | jurist Kortrijk | Bestuurszaken...
Bonjour Monsieur le Commissaire,   Vous trouverez en annexe le tableau du Comité d’attribution pour Transparencia.   Nous vous en souhaitons b...
Beste Charlotte, Wij plaatsen onze ontwerpbesluiten steeds online, op de dag dat de gemeenteraadsleden de uitnodiging voor de raad ontvangen. Dit is d...
Geachte mevr. Deprez Wij hebben uw vraag in het kader van de openbaarheid van bestuur goed ontvangen. 1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, b...
Mesdames, Messieurs, Depuis de nombreuses années, la Ville de Villeneuve d’Ascq fait de l’information du citoyen une priorité. Ainsi, en séance du C...
Bonjour Mesdames, Messieurs,     Veuillez trouver en annexe l’ordre du jour de l’Assemblée du Conseil Communal du 17/04/2023. Je vous en souha...
Monsieur Guillaume, Ce 31 mars 2023, le dossier du pôle multifonctionnel et lieu d’expérience namurois du quartier Léopold a été déclaré comme compl...
Bonjour, Votre message a bien été reçu par le service Communication, nous le traiterons dans les meilleurs délais.  Nous répondons à vos messages...
Naschrift 4/4.   Van: Johan Rosseel Verzonden: woensdag 12 april 2023 11:10 Aan: '[FOI #4278 email]' <[FOI #4278 email]> CC: Openbaarheid <[adr...
Geacht mevrouw Deprez,     Momenteel zijn de ontwerpbesluiten enkel raadpleegbaar voor de raadsleden, via een online portaal en dit -cfr. hetgee...
    Eddie Brebels, Algemeen directeur   Gemeentebestuur - OCMW Bocholt Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt tel. 089 20 19 19   [1][IMG][2][IMG]  ...
Beste,  Wij doen dit inderdaad maandelijks.  Alle documenten kan je terugvinden op onze website.  [1]Agenda en notulen gemeenteraad 2023 | Knokke He...
Beste U kan deze informatie vinden op onze website via https://www.dilsen-stokkem.be/agendaplusnotulen/overzicht/3565/gemeenteraad De raad is gepland...
Bonjour, Pouvez-vous me préciser les documents manquants? J'ai effectivement oublié les conventions de subsides, que je joins ici. Pour le reste je...