Parcourir et rechercher les demandes (page 9)

  

4200 demandes d'accès à l'information trouvées

Beste,   Zie brief als bijlage gevoegd.   Met vriendelijke groeten,   Veronique Ockfen • secretariaat • deskundige T 014 33 08 48 [1][adr...
Beste De agenda met toelichting bij de agendapunten wordt, conform het decreet lokaal bestuur, tien dagen voor de gemeenteraad bekendgemaakt op de web...
Bonjour, En réponse à votre demande, je vous informe que la collectivité ne perçoit pas de taxe sur les logements vacants. Bien cordialement,  ...
Beste mevrouw Deprez, In bijlage kan u een antwoord vinden op uw aanvraag openbaarheid van bestuur i.v.m. "de ontwerpbesluiten van de gemeenteraad"....
Geachte Mevrouw Ortega,   Ik verwijs naar uw aanvraag van 14/05/2023.   U kunt het gevraagde document terugvinden op de website van de stad op...
Cher Administrateur Général de la Radio Télévision Belge Francophone, M'étant récemment vu reprocher le fait de ne pas avoir utilisé l'adresse mail p...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Cher/Chère Ministre Bernard Clerfayt : Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Emploi et de la Formation professionnel...
Cher/Chère Commune de La Bruyère, Par la présente, je vous adresse une demande de communication de documents administratifs qui me sont dus en vertu...
Observatoire de Cointe
Réponse par AWAP - Agence wallonne du Patrimoine à N.G le .

Information non détenue.

Bonjour, Concernant votre demande, vous pouvez vous adresser aux services suivants : - SPW Support – Département de la Gestion immobilière - AWaP -...
Observatoire de Cointe
Demande envoyée à Comité d'acquisition de Liège par N.G le .

En retard depuis longtemps.

Bonjour Madame, Monsieur, Je suis étudiant en journalisme à l’Université de Liège. Je réalise actuellement mon mémoire de fin d’études sur l’Observat...
Observatoire de Cointe
Demande envoyée à Ministre Adrien Dolimont par N.G le .

En retard depuis longtemps.

Bonjour Madame, Monsieur, Je suis étudiant en journalisme à l’Université de Liège. Je réalise actuellement mon mémoire de fin d’études sur l’Observat...
Beste Gemeente Zutendaal volgt de richtlijnen omtrent de publicaties van de raden. U kan via onze website de raden opvolgen. https://raadpleeg-zuten...
Geachte mevrouw Deprez Overeenkomstig artikel 7, §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn wordt de a...
Beste mevrouw Deprez,   In kader van openbaarheid van bestuur bezorg ik U hierbij in bijlage het antwoord van Klaas Gutschoven, Algemene directeur...
Beste mevrouw Antwoordend op uw verzoek hieronder kan ik u het volgende meedelen. Op uw eerste vraag is het antwoord nee omdat deze documenten intern...
Geachte Mevrouw - Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad de ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen van de agendapunten bezorge...
Dag Charlotte, 10 dagen voor de raadzitting wordt de agenda samen met de toelichting bekendgemaakt. Dus geen ontwerpbesluiten en geen bijlagen.  ​...
Beste,   Naar aanleiding van je aanvraag openbaarheid van bestuur van 2 juni 2023 bezorgen we de beslissing van de algemeen directeur. Om de één...
Geachte mevrouw Deprez,   In uw e-mails van 28 maart, 14 april en 2 juni 2023 van 15 maart 2023 vraagt u om de ontwerpbesluiten van de volgende ge...
Beste Charlotte, Zie hieronder het antwoord van mijn algemeen directeur. Laat me maar weten hoe je de documentatie wenst te ontvangen. Met vriendel...
Beste Charlotte Op onze gemeentelijke website publiceren we 10 dagen voor de zitting ook steeds de ontwerpbesluiten. Je kan deze webpagina hier terug...
Beste   De agenda met toelichting wordt voorafgaand aan de gemeente- en OCMW-raad gepubliceerd op de raadpleegomgeving, voor de volgende vergaderi...
Beste mevrouw Deprez,   Wetende dat alle antwoorden op vragen in het kader van openbaarheid van bestuur die door u verzonden zijn via de website [...
Geachte mevrouw Deprez De agenda's, besluiten en toelichtingen worden zeven dagen voor de gemeenteraad en voor de raad voor maatschappelijke welzijn g...