Parcourir et rechercher les demandes (page 19)

  

4276 demandes d'accès à l'information trouvées

Geachte mevrouw,   Uw hierboven vermeld verzoek van 17 april 2023 in het kader van de openbaarheid van bestuur wordt niet ingewilligd. Hieronder v...
This transfer expires on 2023-05-02 [1]Click 'Download images' to view images [2][adresse email] sent you Openbaarheid van bestuur: aanvraag m.b.t....
  Referentienummer: C-2304.776.355.039     Beste mevrouw Deprez   Alle aanvragen in het kader van openbaarheid van bestuur mogen gericht w...
Geachte mevrouw Deprez,   Over uw aanvraag openbaarheid van bestuur van 14 april 2023 besliste de algemeen directeur op 21 april 2023. Deze beslissi...
  Geachte mevrouw Deprez Helaas heeft uw eerste aanvraag ons nooit bereikt. Toekomstige vragen kan u ons toesturen via het webformulier op de geme...
Élections communales 2018 procurations
Demande envoyée à Province du Luxembourg par Pirlot le .

En retard depuis longtemps.

Cher/Chère Province du Luxembourg, Pourriez-vous me fournir la liste des procurations émises au home Mafa 25 rue de Marche à NASSOGNE à l’occasion des...
Geachte mevrouw Deprez,   Zoals aangekondigd in de brief die u op 13 april ontving, hierbij de gevraagde documenten met betrekking tot de vergader...
Beste Als bijlage het antwoord dat ik reeds verstuurde. Met vriendelijke groeten Peter Van Herck diensthoofd Secretarie Stad Vilvoorde • Stadhuis •...
Geachte mevrouw Deprez   In antwoord op uw onderstaand bericht kunnen wij u mededelen dat het lokaal bestuur Maldegem de agenda van de gemeenteraad...
Beste Wij ontvingen uw vraag reeds op 28 maart 2023 en bezorgden u op 13 april 2023 volgend antwoord: "Beste Uw vraag werd intern besproken. Lokaa...
Beste   De agenda van de aankomende gemeenteraad wordt volgens de wettelijke bepalingen op onze gemeentelijke website gezet.   Na goedkeuring door...
Geachte mevrouw Portier,   Ik verwijs naar uw verzoek van 27 maart 2023 betreffende het integraal verslag van de gemeenteraad van 20 maart 2023....
Monsieur Dartois, Je fais référence à votre demande du 29/03/2023. Les documents demandés sont disponibles à l'adresse suivante : [1]https://www.b...
Geachte mevrouw Deprez   In aansluiting op onze mail van 17 april kunnen wij u mededelen dat het college van burgemeester en schepenen beslist hee...
Geachte mevrouw Charlotte Deprez   Hartelijk dank voor uw mail van 6 april jl. met onderwerp ‘Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemee...
Bonjour, A Partir de ce jour 31/03/2023, je ne suis plus employé par Paradigm, je vous invite à contacter juridique@paradigm.brussels.   Vanaf 3...
Beste Wij ontvingen uw vraag in goede orde. Voor het eenvoudig beantwoorden van uw vraag, herneem ik hieronder uw vraag en vul ons antwoord verder aa...
Beste, De documenten waarnaar u vraagt zijn beschikbaar op onze website. Dit is zo voorgeschreven in het decreet lokaal bestuur. Met vriendelijke gro...
Beste, In bijlage vindt u de dagorde + de voorbereidingen die verstuurd worden naar alle gemeenteraadsleden. In de voorbereiding kan u door op de link...
Beste Zoals reeds eerder geantwoord, publiceren wij als lokaal bestuur alles wat er gepubliceerd dient te worden. Ontwerpbesluiten publiceren geeft v...
Beste, Als lokaal bestuur zijn we verplicht aan eenieder die erom verzoekt inzage te geven in, uitleg te verschaffen over of een afschrift te bezorgen...
Geachte Bij stad Mechelen is inzake het ter beschikking stellen van ontwerpbesluiten en de relevante bijlagen vóór een zitting van de gemeenteraad v...
Geachte Mevrouw Deprez, Ik kan u jammer genoeg enkel melden dat het Lokaal bestuur Boom blijft bij haar eerdere beslissing in deze aanvraag tot openb...
Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte, Hierbij vindt u de ontwerpbesluiten voor de gemeenteraad van 27 april 2023. Met vriendelijke groeten, Pegg...
Bonjour Monsieur, Suite à votre demande, veuillez trouver les informations demandées : Pour l’année 2019, il y a eu 252 expulsions. Pour l’année 2020...