Parcourir et rechercher les demandes

  

4000 demandes d'accès à l'information trouvées

Delivery has failed to these recipients or groups: [1]Liberté d'accès à l'information demandes à Maldegem ([Maldegem request email]) Your message w...
Maison des Médecins de Village
Réponse par Commune de Tintigny à Michel Vanden Bossche le .

En attente de classement.

Bonjour, Comme vous devez le savoir ces obligations décrétales seront d'application au 01.10.2023. Avant cela nous procéderons probablement prochaine...
Mevrouw, Uw aanvraag tot het verkrijgen van de gevraagde documenten is niet volledig. Overeenkomstig art. II.40 van het Bestuursdecreet moet de aanv...
Beste Wij hebben uw vraag in goede orde ontvangen en nemen deze ter bespreking mee naar de bevoegde personen. Daarna zullen wij u van een passend antw...
Geachte mevrouw Deprez   Ik beantwoord hierbij de gestelde vragen. Indien u nog verdere vragen heeft, aarzel dan niet me te contacteren.   1. Kunt...
Beste, Onze volgende gemeenteraad is op maandag 24 april. De week voorafgaand zal ik uw vragen beantwoorden en de gevraagde documenten bezorgen. Met...
Geachte Alle documenten ivm onze gemeenteraad worden bij ons reeds bekendgemaakt zoals opgelegd door de hogere overheid. Met vriendelijke groeten...
Beste,   Wij hebben uw vraag m.b.t. openbaarheid van bestuur i.v.m. de agenda, ontwerpbesluiten en bijlagen van gemeenteraadszittingen goed ontvan...
Geachte mevrouw Deprez, Wij hebben uw vraag in het kader van de openbaarheid van bestuur goed ontvangen. Deze wordt bezorgd aan de algemeen directeu...
    Bruxelles, le 31 mars 2023     Mohamed AZOUZI         Service Clientèle Belgique   Référence : 00624704   Cher Monsieur, Nous no...
Beste, Wij publiceren, zoals het decreet voorschrijft, de agenda's van de gemeenteraad op onze website. https://lblod.wetteren.be/LBLODWeb/Home/Overz...
Geachte mevrouw De mogelijkheid om besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad bieden we nog niet aan. We nemen de suggestie in overweging...
Madame, Notre collège échevinal a bien pris connaissance de votre demande. Veuillez noter qu'il lui semble utile d'ajourner la réponse jusqu'après le...
Bonjour,   Voici en pièce jointe les données demandées.   Bien cordialement,   * Prière de tenir en compte que les données distribuées sont...
Beste De agenda en notulen van de gemeenteraad kan u via deze link raadplegen: https://rotselaar.meetingburger.net/gr Met vriendelijke groeten Nelle...
Geachte mevrouw Deprez, Wij bevestigen de goede ontvangst van uw mail van 27 maart. Omtrent uw vragen, kunnen we u meedelen dat alle wettelijk verplic...
Geachte   De voor openbaarmaking vatbare ontwerpbesluiten voor de raadsagenda’s (gemeente- en ocmw-raad) zijn beschikbaar in onze raadpleegomgevin...
Beste Via de website https://machelen-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/ kan u de verslagen terugvinden van de gemeenteraad en raad voor maat...
Beste De toegelichte ontwerpbesluiten voor komende gemeenteraadszittingen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website, 1 week voordat de zitting...
Beste   In antwoord op uw mail. Bij bekendmaking van de agenda wordt het decreet lokaal bestuur (art. 22) gevolgd. De agenda wordt 8 dagen voo...
Geachte mevrouw Deprez   Bijgevoegd vindt u ons antwoord op uw vraag.   Met vriendelijke groeten Michiel Tijskens communicatie en participat...
Hartelijk dank voor uw bericht. Wij behandelen uw vraag in de kortst mogelijke tijd. Voor het aanvragen van digitale documenten verwijzen we graag na...
Beste   Bedankt voor uw mail. We behandelen uw bericht zo snel mogelijk en wijzen, indien nodig, toe aan de betrokken dienst. Wenst u een afsp...
Beste heer/mevrouw We hebben uw e-mail goed ontvangen. We behandelen uw bericht zo spoedig mogelijk. Met vriendelijke groeten Gemeente en OCMW Steke...
Geachte Gemeente Kruisem, Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staa...