Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen - un paquet de demandes

Envoyé aux 65 autorités par Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz le .
Beste Gemeente Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stelle...
Beste Gemeente Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stelle...