Commune de Woluwe-Saint-Lambert

Administrations communales bruxelloises, aussi appelé Woluwe-Saint-Lambert

22 demandes
Demande d'informations sur le magazine mensuel communal WOLU INFO.
Message de suivi envoyé à Commune de Woluwe-Saint-Lambert par AZOUZI Mohamed le .
En retard depuis longtemps.
Cher/Chère Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Monsieur le Bourgmestre Olivier MAINGAIN, Par la présente, je souhaiterai vous avertir que votre admini...
Monsieur le Bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier MAINGAIN, Cher/Chère Information - Communication, Pourriez-vous donner suite...
Monsieur le Bourgmestre Olivier MAINGAIN, Cher/Chère Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Je souhaiterai, par la présente, obtenir la liste de tous les...
Composition des cabinets du bourgmestre et des échevins.
Message de suivi envoyé à Commune de Woluwe-Saint-Lambert par AZOUZI Mohamed le .
En retard depuis longtemps.
Monsieur le Bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, Monsieur Olivier MAINGAIN, Je reviens vers vous et ce suite à la réception de l'Avi...
Cadastre des Mandats
Réponse par Commune de Woluwe-Saint-Lambert à AZOUZI Mohamed le .
Abouti.
Cher Monsieur , Je vous prie de trouver ci-joint la réponse à votre demande. Je vous en souhaite bonne réception. Avec mes salutations distinguées,...
Monsieur, Veuillez trouver ci-joint l'extrait conforme de la délibération du Collège des bourgmestre et échevins relative à votre demande. Je vous e...
Cher/Chère Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Monsieur le Bourgmestre, Pourriez-vous déjà accuser réception de ma demande ? Je reste impatient de v...
Cher/Chère Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Monsieur le Bourgmestre, Pourriez-vous déjà accuser réception de ma demande ? Je reste impatient de vo...
Cher/Chère Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Monsieur le Bourgmestre, Pourriez-vous déjà accuser réception de ma demande ? Je reste impatient de v...
Cher/Chère Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Monsieur le Bourgmestre, Pourriez-vous déjà accuser réception de ma demande ? Je reste impatient de v...
Cher/Chère Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Monsieur le Bourgmestre, Pourriez-vous déjà accuser réception de ma demande ? Je reste impatient de v...
Cher/Chère Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Monsieur le Bourgmestre, Pourriez-vous déjà accuser réception de ma demande ? Je reste impatient de v...
Cher/Chère Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Monsieur le Bourgmestre, Pourriez-vous déjà accuser réception de ma demande ? Je reste impatient de v...
Monsieur, Veuillez trouver ci-joint l'extrait conforme de la délibération du Collège des bourgmestre et échevins relative à votre demande. Je vous e...
Cher/Chère Affaires juridiques - Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Monsieur le Bourgmestre Olivier MAINGAIN, Je souhaiterai attirer votre attention...
Chère Madame, Je vous prie de trouver ci-joint un courrier qui vous est destiné. Je vous en souhaite bonne réception. Avec mes salutations distingu...
Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente
Demande de reconsidération envoyée à Commune de Woluwe-Saint-Lambert par Yves Coudron le .
En attente de reconsidération.
Beste, Vooreerst bedankt voor uw antwoord. Die aanvraag was inderdaad niet geheel correct, een lapsus van mijn kant. Ik heb op 7 juli een nieuwe aan...
Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten sociale huisvestingsmaatschappij
Demande de reconsidération envoyée à Commune de Woluwe-Saint-Lambert par Yves Coudron le .
En attente de reconsidération.
Geachte Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur....
Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente
Demande de reconsidération envoyée à Commune de Woluwe-Saint-Lambert par Yves Coudron le .
En attente de reconsidération.
Geachte Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur....
Meneer, Bijgevoegd vindt u de beraadslaging van het College van burgemeester en schepenen. Ik wens er u goede ontvangst van. Met vriendelijke groe...
Bonjour, Merci pour la transmission de ces informations complémentaires. Bien à vous, Christophe Van Gheluwe
Evaluation de l'impact sur la vie privée lié à l'utilisation de Google Analytics
Demande de reconsidération envoyée à Commune de Woluwe-Saint-Lambert par Paul-Olivier Dehaye le .
En attente de reconsidération.
Cher/Chère Affaires juridiques - Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Je me permets d'insister: les communes danoises viennent de se faire epingler pour...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?