Zone de Police Antwerpen (ZP 5345)

Zones de Police de Flandre, aussi appelé ZP 5345

1 demande
Geachte meneer de burgemeester, Als onderdeel van haar missie, en in overeenstemming met haar maatschappelijke doel, is de Ligue des droits humains...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?