Zone de Police Antwerpen (ZP 5345)

Zones de Police de Flandre, aussi appelé ZP 5345

1 demande
Geachte mevrouw Hardy Ik verwijs naar uw vraag tot openbaarheid van bestuur van 24 november 2021. Als bijlage bezorg ik u ter zake het besluit van d...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?