Commune de Zaventem

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Zaventem

2 demandes
Beste gemeente Zaventem Een tijd geleden stuurden we u een mail in verband met een project van verschillende Belgische en Franse media en vereniginge...
Geachte heer Erik Vanden Abeele,   Zoals eerder medegedeeld hebben we uw vraag onderzocht. In overleg met de gemeentesecretaris en de betrokken di...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?