Commune de Zaventem

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Zaventem

1 demande
Geachte heer Erik Vanden Abeele,   Zoals eerder medegedeeld hebben we uw vraag onderzocht. In overleg met de gemeentesecretaris en de betrokken di...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?