Commune de Wemmel

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Wemmel

2 demandes
Beste mevrouw Deprez Uw vraag werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen op 15/06/2023. Ons bestuur wenst niet in te gaan op uw ver...
Bonjour Pourriez-vous formuler votre question plus clairement, s'il vous plaît ? Met vriendelijke groeten, Lieve Verschueren Stafmedewerker Dr. H....

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?