Service public régional de Bruxelles

Service public régional bruxellois, aussi appelé SPRB

10 demandes
  Geachte Mevrouw,   o De kwestie van de moeilijkheid houdt geen verband met het type mandaat, maar met de structuur. o Zodra een structuur b...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?