SPF Justice : Service Public fédéral Justice

Une autorité publique

8 demandes
Bonjour,     Votre courriel est parvenu à notre service au sein de l’administration du SPF Justice, lequel ne gère pas de dossiers relevant de l...
Veiligheid Vrouwen gevangenissen

En attente de classement.

Geachte mevrouw McCulloh   Uw bericht werd voor een reactie overgemaakt aan de Centrale administratie gevangenissen. Voor de opvolging van uw vraa...
Geachte, Wij hebben uw mail goed ontvangen. Wij hebben onze inlichtingen genomen. Uw initiële vraag van 6 juni 2021 ressorteert niet onder de wet bet...
Chère Madame, Cher Monsieur, Veuillez trouver en annexe une expédition conforme du contrat demandé du bail emphytéotique du « pavillon du Panorama du...
Geachte, Eerst en vooral onze excuses voor het laattijdig beantwoorden van uw mail. U stelde ons de vraag hoeveel mannelijk gevangenen in België een a...
Bonjour,     Votre demande a été transférée aux responsables de la gestion des établissements pénitentiaires.   Dans l’attente d’une réponse...
Cher/Chère SPF Justice : Service Public fédéral Justice, Merci de bien vouloir transférer cette demande à la personne en charge des demandes d'accès...
Mevrouw, Mijnheer,   De cel Informatie van de FOD Justitie heeft uw e-mail goed ontvangen en probeert uw vraag zo snel mogelijk te behandelen.  ...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?