Sénat de Belgique

Une autorité publique

1 demande
Geachte meneer of mevrouw, Graag ontvang ik op basis van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur de volgende documenten: -...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?