Geacht mevrouw Deprez,     Momenteel zijn de ontwerpbesluiten enkel raadpleegbaar voor de raadsleden, via een online portaal en dit -cfr. hetgee...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?