Ville de Ostende

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Ostende

1 demande
Beste heer,       De wet openbaarheid van bestuur heeft betrekking op bestaande bestuursdocumenten. De Stad beschikt over een overzicht van al...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?