Commune de Merchtem

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Merchtem

1 demande
Geachte mevrouw Deprez   In aansluiting op onze mail van 17 april kunnen wij u mededelen dat het college van burgemeester en schepenen beslist hee...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?