Beste   Hierbij de gevraagde informatie.   Als bijlage vindt u de documenten terug die aan de raadsleden werden bezorgd voorafgaand aan de gem...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?