Ville de Malines

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Malines

4 demandes
Bedankt voor je bericht aan Stad Mechelen.    We hebben je bericht goed ontvangen en streven ernaar dit zo snel mogelijk te beantwoorden.  Gelie...
Geachte heer Via openbaarheid van bestuur moeten we enkel bestaande documenten afleveren. Er bestaat geen document met een overzicht van alle uitbetaa...
Beste heer De uitbetaling van toelagen gebeurt op basis van een besluit van de gemeenteraad van 26/4/2016 (in bijlage). De verantwoording van toelage...
Geachte heer   Die informatie hoeft u niet op te vragen via passieve openbaarheid van bestuur, maar kunt u terug vinden op de website van de stad....

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?