Ville de Louvain

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Louvain

1 demande
Geachte In het kader van de actieve openbaarheid van bestuur publiceert de stad al diverse bestuursdocumenten op haar website, waaronder het jaarversl...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?