Commune de Linkebeek

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Linkebeek

2 demandes
Beste mevrouw Deprez   In verband met uw aanvraag tot openbaarheid van bestuur omtrent de agenda, ontwerpbesluiten en bijlagen van de gemeenteraad...
Bonjour, Suite à votre demande concernant les caméras de surveillance sur le domaine public de la commune de Linkebeek, je vous envoie les documents...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?