Commune de Lievegem

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Lievegem

1 demande
Beste Charlotte Hartelijk dank voor je vragen. Lokaal bestuur Lievegem zal niet ingaan op deze vraag. Bij de afweging van de inzet van onze personeel...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?